0

Ecilipse Maven subversion entegrasyonu

Posted by Gökhan Şahin on Mar 20, 2012 in Eclipse, Ide, Java, maven

Eclipse Indio ile Maven da bir proje geliştirmeye başladık. Versiyon kontrol sistemi olarak svn kullanmaya karar verdik. Fakat svn de bazı sıkınıtılar yaşadık. Ufak bir araştırma ile maven svn araçları olduğunu keşfettim ve sorun yaşayan arkadaşlar için paylaşmak istedim.

Öncelikle m2eclipse ve subversion kurulu olduğunu varsayıyorum. Detaylı bilgi isteyen arkadaşlar olursa daha sonra kurulumlarını anlatırım.

Project Explorer ekranında sağ tuşa tıklıyoruz ve import seçeneğini seçiyoruz.

Arama kısmında maven yazıyoruz

aşağıdaki resimdeki gibi check out maven project from scm seçeneğini seçiyoruz.

Altı siyah ile çizğili yere tıklıyoruz ve Eclipse market açılacak.

m2e Team Providers kısmından m2e-subversion seçeneğini tıklıyoruz. Resimde m2e-subclipse seçilidir. subclipse kullanmak istiyorsanız. Subclipse eclipse plugini kurmanız gerekmektedir.

 
0

Eclipse’e JBoos 7.0 Eklemek

Posted by Gökhan Şahin on Feb 9, 2012 in Application Server, Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Eclipse JBoos 7.o eklemek için öncelikle Eclipse Indigo indirmeniz gerekir.

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigosr1 bu adresten indirebilirsiniz.

JBoss 7.0 http://www.jboss.org/jbossas/downloads/

Eclipse i kuruduktan sonra Üsteki menüden Help>Install New Software i seçiyoruz.

Work with yazan yere bu link i yazıyoruz. http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/

Tümünü seçip next tuşuna basıyoruz.

Karşımıza çıkan ekrandan next tuşuna basıyoruz.

Review Licenses kısmında I accept the terms of the license agreements seçeneğini seçip finish tuşuna basıyoruz.

Kurulumun bitmesini bekliyoruz.

Menüden File>New>Other seçeneğini seçiyoruz.

Wizards kısmına server yazıyoruz. Server seçeneğini seçiyoruz.

JBoss 7 yazıyoruz. JBoss AS 7.0 ‘ı seçiyoruz.

JBoss 7 nin kurulu olduğu dizini gösteriyoruz.

Doğru dizini seçtikten sonra Finish butonuna basıyoruz.

Server ı görmek için


 
2

Netbeans Wicket Uygulaması

Posted by Gökhan Şahin on Nov 22, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web

Öncelikle Netbeans 6.8 kurulumunu yaptığınızı varsayarak. Netbeans ile Wicket uygulaması nasıl geliştirilir bu konuyu inceleyeceğiz.
Yeni bir proje açalım.

Java Web/Web Applicaton’ı seçelim.

Projenin Adını ve Dosya yolunu belirleyelim.

Server ve Context’i seçelim.

Herhangi bir framework seçmiyoruz.

Görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Şimdi Projemize web.xml dosyamızı ekleyelim.

web.xml dosyamız içine bu satırları ekliyoruz.
<filter>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>applicationClassName</param-name>
<param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

java paketimizi oluşturuyoruz.

Şimdi java sınıflarını oluşturuyoruz.

HelloWorld.java ve HelloWorldApplication.java

HelloWorld.java Dosyamız aşağıdaki gibi olmalıdır.

import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}

HelloWorldApplication.java

 
import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi HelloWorld.html dosyamızı oluşturalım.


HellolWorld.html dosyasının içine bu satırları ekleyelim.

<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>

Wicket uygulamamızın çalışması için gereken jar dosyalarını netbeans’e tanıtalım.

Menüden Tools>Libraries şeçelim.

New Librariy… butonuna basalım. Açılan ekranda Library Name ‘e Wicket yazalım ve Ok butonuna basalım.


WicketLib.rar Dosyasını bilgisayarınıza indirin ve açın. Jar dosyalarını Add JAR/FOLDER butonuna basarak şeçin ve Ok tuşuna basın.

Proje üzerinde sağ tuşa tıklayın ve açılan menüden properties(“Özellikler”) seçeneğini seçin. Açılan Ekranda Libraries(“Kütüphanler”) şeçin add Library butonuna basarak Wicket kütüphanesini seçin.

Uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.

 
8

Eclipse Apache Wicket Projesi Oluşturmak.

Posted by Gökhan Şahin on Oct 28, 2010 in Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Apache Wicket projesi için ben Eclipse Helios versiyonu,Tomcat 7 ve wicket 1.4.12 tercih ettim. Öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları indirmekle başlayalım.
Eclise
Tomcat 7
Wicket 1.4.12
wicket projesinin ihtiyaç duyduğu jar dosyaları var log4j-1.2.13.jar,slf4j-api-1.1.0.jar,slf4j-log4j12-1.1.0.jar bunları internet ten bulabilirsiniz.

İhtiyacımız olan dosyaları indirdikten sonra çalışmamıza başlayabiliriz.(Burda Eclipse ve tomcat ayarlarını bildiğiniz kabul ediyorum. Bu konuda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar olursa başka bir yazıda bu konuyu inceleriz.)

Bir web projesi oluşturuyoruz.

WEB-INF/lib klasörü altına gerekli olan jar dosyalarını atıyoruz.HelloWorldApplication sınıfını oluşturuyoruz.web.xml dosyasına HelloWorldApplication ile ilgili gerekli ayarları yapıyoruz.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<web-app xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee” xmlns:web=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd” xsi:schemaLocation=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd” id=”WebApp_ID” version=”3.0″>
<display-name>WicketApp</display-name>

<filter>
    <filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
    <filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
    <init-param>
     <param-name>applicationClassName</param-name>
     <param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
    </init-param>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

</web-app>


Şimdi HelloWorld.java ve HelloWorld.html dosyalarını oluşturuyoruz.


HelloWorld.java


import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}


HelloWorld.html


<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>


HelloWorldApplication.java

import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi Uygulamamızı tomcat’e atıp serverı start edebiliriz.

http://localhost:8080/WicketApp yazdığımızda ekranda HelloWorld! yazısını gördüğünüzde sisteminiz çalışıyor demektir.

Detaylı bilgi için http://wicket.apache.org

 
0

Netbeans 6.8 GlassFish 3.0 “Message Driven Bean cant be managed bean” Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Oct 25, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web, Yazılım

Netbeans 6.8,GlassFish 3.0 ve Ejb 3.0 kullanıp bir proje oluşturdunuz.Projeyi deploy etmeye kalktığınızda. Aşağıdaki mesajı alıyorsanız.
“Message Driven Bean cant be managed bean”
Proje içinde beans.xml dosyası var ise bu dosyayı silin.
Bu GlassFish in bir bug ıdır.

 
0

Linux te Oracle Jdeveloper ı çalıştırmak.

Posted by Gökhan Şahin on Sep 18, 2010 in Ide, Jdeveloper

Linux işletim sisteminde Jdeveloper’ı çalıştırmak için öncelikle sisteminizde java jdk kurulu olması gerekiyor. Jdeveloper’ın kullanıdığnız versiyonuna uygun olarak gerekli jdk yı www.sun.com sitesinden indirebilirsiniz.
jdk’yı indirdiğinizde elinizde bin uzantılı bir dosya olacaktır. home kalsörünüze kopyalayın.Daha sonra aşağıdaki komutu çalıştırın.
cd /home/kendiKullanıcıAdınız
./jdkdosyaadı.bin

home dizinine jdk klsörü oluşacaktır.
jDeveloper’ın kurulu olduğu dizine gidin burda jdev/bin altında jdev.conf dosyası bulacaksınız. Bu dosyayı text editörü ile açın
SetJavaHome parametresini değiştirin.
SetJavaHome=/home/kendiKullanıcıAdınız/JdkDizini

şimdi ./jdev olarak çalıştırabilirsiniz.

Kolay gelsin.

 
0

Eclipse İle JDK kullanımı

Posted by Gökhan Şahin on Aug 17, 2010 in Eclipse, Ide, Yazılım

Eclipse ile JDK kullanmak için
Menüden Window>Preferences
Açılkan ekrandan
java>Installed JREs i seçiyoruz.
Add butonuna basıyoruz. Standart VM yi seçiyoruz.
Next butonuna basıyoruz.
JDK home dizinini seçiyoruz. Finish butonuna basıyoruz.

Bu kadar.

 
0

Ubuntu üzerinde Subclipse hata

Posted by Gökhan Şahin on Apr 29, 2010 in Eclipse, Ide, Java

Ubuntu üzerinde eclipse ve svn kullanırken aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.
Failed to load JavaHL Library.
These are the errors that were encountered:
no libsvnjavahl-1 in java.library.path
no svnjavahl-1 in java.library.path
no svnjavahl in java.library.path
java.library.path = /usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/lib/i386/client::/
usr/lib/jvm/java-6-sun-1.6.0.03/jre/lib/i386::/usr/lib/firefox:/usr/lib/
firefox/:/usr/java/packages/lib/i386:/lib:/usr/lib

Komut satırından bu komutu çalıştırın.

sudo apt-get install libsvn-java

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.