0

Linux open-iscsi kurulumu ve konfigürasyonu

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Linux, Ubuntu

Öncelikce open-iscsi uygulamasını yüklüyoruz.

# sudo apt-get install open-iscsi

Eğer Kullanıcı adı ve şifre var ise iscsid.conf dosyasına node.session.auth.username & node.session.auth.password bilgilerini eklemeniz gerekir.
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
iscsid.conf dosyasını güncelledikten sonra open-iscsi restart edilir.
# /etc/init.d/open-iscsi restart
ip adresi ve port girilerek tanımlanmış bölümler eklenir.
# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260
Bağlantı bilgilerini test etmek için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
# dmesg | tail
bağlantı sonucunda oluşan diski bölümlere ayırmak için aşağıdaki komutu kullanıyoruz.
# fdisk /dev/sdb
oluşturulan bölümü biçimlendiriyoruz.
# mkfs.ext4 /dev/sdb1
biçimlendirilmiş disk bölümünü kullanmak için klasör oluşturup mount ediyoruz.
# mkdir /mnt/iscsi
# mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/

Tags:

 
0

Ubuntu Google Chrome java plugin

Posted by Gökhan Şahin on May 20, 2010 in Linux, Ubuntu

Ubunut üzerinde web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanıyorsanız. Java çalıştırmak için. Öncelikle makine üzerine bir jre kurun daha sonra
aşağıdaki komutları çalıştırın.
jre kurulum dizini /usr/local/jre1.6.0_17 burayı kendi makinenizdeki pathi vereceksiniz.


# sudo mkdir /opt/google/chrome/plugins
# cd /opt/google/chrome/plugins
# sudo ln -s /usr/local/jre1.6.0_17/lib/i386/libnpjp2.so .

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.