2

Netbeans Wicket Uygulaması

Posted by Gökhan Şahin on Nov 22, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web

Öncelikle Netbeans 6.8 kurulumunu yaptığınızı varsayarak. Netbeans ile Wicket uygulaması nasıl geliştirilir bu konuyu inceleyeceğiz.
Yeni bir proje açalım.

Java Web/Web Applicaton’ı seçelim.

Projenin Adını ve Dosya yolunu belirleyelim.

Server ve Context’i seçelim.

Herhangi bir framework seçmiyoruz.

Görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Şimdi Projemize web.xml dosyamızı ekleyelim.

web.xml dosyamız içine bu satırları ekliyoruz.
<filter>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>applicationClassName</param-name>
<param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

java paketimizi oluşturuyoruz.

Şimdi java sınıflarını oluşturuyoruz.

HelloWorld.java ve HelloWorldApplication.java

HelloWorld.java Dosyamız aşağıdaki gibi olmalıdır.

import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}

HelloWorldApplication.java

 
import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi HelloWorld.html dosyamızı oluşturalım.


HellolWorld.html dosyasının içine bu satırları ekleyelim.

<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>

Wicket uygulamamızın çalışması için gereken jar dosyalarını netbeans’e tanıtalım.

Menüden Tools>Libraries şeçelim.

New Librariy… butonuna basalım. Açılan ekranda Library Name ‘e Wicket yazalım ve Ok butonuna basalım.


WicketLib.rar Dosyasını bilgisayarınıza indirin ve açın. Jar dosyalarını Add JAR/FOLDER butonuna basarak şeçin ve Ok tuşuna basın.

Proje üzerinde sağ tuşa tıklayın ve açılan menüden properties(“Özellikler”) seçeneğini seçin. Açılan Ekranda Libraries(“Kütüphanler”) şeçin add Library butonuna basarak Wicket kütüphanesini seçin.

Uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.

 
0

Netbeans 6.8 GlassFish 3.0 “Message Driven Bean cant be managed bean” Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Oct 25, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web, Yazılım

Netbeans 6.8,GlassFish 3.0 ve Ejb 3.0 kullanıp bir proje oluşturdunuz.Projeyi deploy etmeye kalktığınızda. Aşağıdaki mesajı alıyorsanız.
“Message Driven Bean cant be managed bean”
Proje içinde beans.xml dosyası var ise bu dosyayı silin.
Bu GlassFish in bir bug ıdır.

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.