0

Postgresql postgres kullanıcısının şifresini kurtarmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jan 30, 2013 in Database, Postgresql

pg_hba.conf dosyası içinde

host all all 127.0.0.1/32 md5

yazan kısımı bulun
md5 yazan kısmı trust olarak değiştirin
postgresql i restart edin.

psql i çalıştırın

alter user postgres with password 'yeni_sifre';
enter tuşuna basın ALTER ROLE yazısını göreceksiniz.
\q yazıp enter tuşuna basıp psql den çıkın
pg_hba.conf da yaptığınız değişklliği geri alın ve postgresql i restart edin.

Tags:

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.