0

Zen Server’e 2TB tan Büyük Sanal Disk Ekleme

Posted by Gökhan Şahin on Nov 12, 2013 in Zenserver

Zenserver konsola düşüyoruz.

root@xen1~]# xe sr-list
 uuid ( RO) : b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
 name-label ( RW): SATA_7.2K 20T
 name-description ( RW): Hardware HBA SR
 host ( RO):
 type ( RO): lvmohba
 content-type ( RO):

Burada gözüken uuid yi kopyalıyoruz. Aşağıdaki komuttaki grep ten sonrasına yapıştırıyoruz.

root@xen1 ~]# vgs | awk '{print $1}' | grep b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
 VG_XenStorage-b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
oluşan çıktıyı kopyalıyoruz.
lvcreate komutu ile diski oluşturacağız komutta -L3T yazan yere kendimizin belirlediği boyutu ve 
daha önce kopyaladığımız kısmı yapıştırıyoruz.

işlem hatasız tamamlandı ise created yazısını görmeniz gerekiyor.

root@xen1 ~]# lvcreate -L3T -n"LV-"$(uuidgen) VG_XenStorage-b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
     Logical volume "LV-4e3da1e4-9e1a-4e12-96a1-d3c233efc0d5" created
    Oluşturduğumuz diski görmesi için xe sr-scan komutunu kullıyoruz.
    root@xen1 ~]# xe sr-scan uuid=b55e5f09-8fef-4b5d-8dae-9410d630f205
    Diski görmeniz gerekiyor.
    İyi çalışmalar.

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.