0

Apache 2.2 Http Web Server Tomcat Loadbalancer

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Tomcat

Web uygulamanızın duraksamadan çalıştırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de http server ve tomcat yük dengelemesi işlemidir. Bu işlemde bir makineye http server kurulur. Diğer makinelere tomcat kurulur bu tomcat sayısı size bağlı. Burada diyelimki http server 192.168.0.10 dan çalışıyor olsun diğer tomcatlerimiz 192.168.0.11,12,13 olsun sizin web uygulama context path’inizde app olsun kullanıcılar http://192.168.0.10/app yazdığında http server gelen istekleri 3 adet tomcat üzerinde dağıtacak ve her hangi bir tomcat’te bir sıkıntı olduğunda diğerleri çalışacaktır.
Bu işlem için http server için mod_jk kurulumu yapılmış olması gerekmektedir.bakınız…

root ile
/etc/httpd/conf/http.conf
dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so

JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkShmFile logs/jk-runtime-status
JkWorkersFile conf/workers.properties

JkMount /app loadbalancer
JkMount /app/* loadbalancer

/etc/httpd/conf içine workers.properties dosyasını oluşturuyoruz.
vi /etc/httpd/conf/workers.properties
aşağıdaki satırları ekliyoruz.

worker.list=loadbalancer

worker.n1.port=8009
worker.n1.host=192.168.0.11
worker.n1.type=ajp13
worker.n1.lbfactor=1

worker.n2.port=8009
worker.n2.host=192.168.0.12
worker.n2.type=ajp13
worker.n2.lbfactor=1

worker.n3.port=8009
worker.n3.host=192.168.0.13
worker.n3.type=ajp13
worker.n3.lbfactor=1

worker.loadbalancer.type=lb
worker.loadbalancer.balanced_workers=n1,n2,n3

tomcatlerin kurulu olduğu dizinde gidiyoruz ve conf dizini içinde server.xml dosyasını açıyoruz.

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">

aşağıdaki gibi değiştiriyoruz. n1 yazan yere workers.properties dosyasına göre değiştiriyoruz.

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmroute="n1">

Tags: ,

 
1

Linux Httpd mod_jk derlemesi

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Linux

Linux üzerinde Apache 2.2 Web Server üzerinde mod_jk kullanmak istediğinizde mod_jk indiriyoruz.

indirdiğimiz dosyayı açıyoruz.
#tar -xvf tomcat-connectors-1.2.37-src.tar.gz
eğer http server kurulu değilse kuruyoruz.
#yum install httpd
derlemek için gerekli C derleyicilerini yüklüyoruz.
#yum install gcc
#yum install gcc-c++
mod_jk derlenirken httpd-devel paketine ihtiyaç duymaktadır.
#yum install httpd-devel
açılan tar içinde native klasörünü buluyor ve içine giriyoruz.
root ile aşağıdaki komutları kullanıyoruz.
#./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs
#make
#make install
derlenme hatasız tamamlandı ise /etc/httpd/modules altında mod_jk.so dosyası varmı diye kontrol ediyoruz.
Artık worker ayarlarını yapabilirisiniz.

Tags: ,

 
0

C# MD5 Şifreleme

Posted by Gökhan Şahin on Jun 17, 2013 in C#, Yazılım

Bu method ile girilen string md5 olarak şifreleniyor.


public string CalculateMD5Hash(string input)
{
// step 1, calculate MD5 hash from input
System.Security.Cryptography.MD5 md5 = System.Security.Cryptography.MD5.Create();
byte[] inputBytes = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(input);
byte[] hash = md5.ComputeHash(inputBytes);

// step 2, convert byte array to hex string
StringBuilder sb = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < hash.Length; i++)
{
sb.Append(hash[i].ToString("X2"));
}
return sb.ToString();
}

Tags:

 
0

Postgresql postgres kullanıcısının şifresini kurtarmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jan 30, 2013 in Database, Postgresql

pg_hba.conf dosyası içinde

host all all 127.0.0.1/32 md5

yazan kısımı bulun
md5 yazan kısmı trust olarak değiştirin
postgresql i restart edin.

psql i çalıştırın

alter user postgres with password 'yeni_sifre';
enter tuşuna basın ALTER ROLE yazısını göreceksiniz.
\q yazıp enter tuşuna basıp psql den çıkın
pg_hba.conf da yaptığınız değişklliği geri alın ve postgresql i restart edin.

Tags:

 
0

Oracle /usr/bin/xdpyinfo. Check if the DISPLAY variable is set Hatası Giderme

Posted by Gökhan Şahin on Dec 30, 2012 in Application Server, OAS

1) root ile login ol su -

2) yandaki komutu çalıştır : xhost +SI:localuser:oracle

3) oracle ile login ol

4) çalıştır ./runInstaller

Tags: ,

 
0

Alfresco solr Tükçe işletim sistemleri hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 14, 2012 in Alfresco, Application Server, Java, Tomcat, Yazılım

Tomcat start ettiğinizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class org.apache.solr.core.SolrConfig$HttpCachingConfig$LastModFrom.OPENTİME

windos kullanıyorsanız Tomcat startup.bat, linux kullanıyorsanız startup.sh dosyasını açın
dosya içine aşağıdaki satırı ekleyin.

JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en

Tags:

 
0

Html Utf-8 Kararkter Kodları

Posted by Gökhan Şahin on Oct 8, 2012 in HTML, Yazılım

Ulusal dil karakter kodlama sisteminde türkçe karakterlerin bulunmaması pek çoklarımız için sitelerimiz başta olmak üzere pek çok uygulama da tuhaf görünümlü yazılar olarak çıktığından dolayı bizleri sıkıntıya sokmaktadır. (Özellikle de ç, Ç, ı, İ, ö, Ö, ğ, Ğ, ü, Ö, ş, Ş  harflerinin html çıktaları genelde sorunlu çıkmaktadır.)

Türkçe dil kodlamaları genellikle iso-8859-9 veya latin-5 olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında UTF-8 (Unicode) karakter kodlaması kullananlar için gerekli düzenlemeler sistemlerinde yapılmamış ise Türkçe karakterlerin html çıktılarında tuhaf şekiller ve yazı bozulmaları meydana gelecektir.

Türkçe karakter kodlama çıktılarında (html çıktılarında) sorun yaşayanlar aşağıdaki UTF-8 Türkçe ve diğer karakter html ve hex ve Numaratik kod çıktı kodlarını tablomuzda bulabilirsiniz.

Türkçe Karakter Kod Çıktıları :

Display(Türkçe Harf) Friendly Code(Html Çıktısı) Numerical Code(Numaratik Kodu) Description(Açıklaması)
İ &#304; Capital I-dotted
ı &#305; Lowercase i-dotless
Ö &Ouml; &#214; Capital O-umlaut
ö &ouml; &#246; Lowercase o-umlaut
Ö &Uuml; &#220; Capital U-umlaut
ü &uuml; &#252; Lowercase u-umlaut
Ç &Ccedil; &#199; Capital C-cedil
ç &ccedil; &#231; Lowercase c-cedil
Ğ &#286; Capital G-breve
ğ &#287; Lowercase g-breve
Ş &#350; Capital S-cedil
ş &#351; Lowercase s-cedil
&#8356; New Lira

Genel Karakter Kod Çıktıları :

Character(Karakterler) Friendly Code(Html Kod Çıktısı) Numerical Code(Numaratik Kod Çıktısı) Hex Code Description(Açıklaması)
A A &#65; &#x41; Capital A
a a &#97; &#x61; Lowercase A
Ö &Agrave; &#192; &#xC0; Capital A-grave
Ö &agrave; &#224; &#xE0; Lowercase A-grave
Ö &Aacute; &#193; &#xC1; Capital A-acute
Ö¡ &aacute; &#225; &#xE1; Lowercase A-acute
ւ &Acirc; &#194; &#xC2; Capital A-circumflex
Ö¢ &acirc; &#226; &#xE2; Lowercase A-circumflex
Ö &Atilde; &#195; &#xC3; Capital A-tilde
Ö£ &atilde; &#227; &#xE3; Lowercase A-tilde
ք &Auml; &#196; &#xC4; Capital A-umlaut
Ö¤ &auml; &#228; &#xE4; Lowercase A-umlaut
օ &Aring; &#197; &#xC5; Capital A-ring
Ö¥ &aring; &#229; &#xE5; Lowercase A-umlaut
Ğ &#256; &#x100; Capital A-macron
ğ &#257; &#x101; Lowercase A-macron
Ğ &#258; &#x102; Capital A-breve
ğ &#259; &#x103; Lowercase A-breve
Ğ &#260; &#x104; Capital A-ogonek
ğ… &#261; &#x105; Lowercase A-ogonek
Ç &#478; &#x1DE; Capital A-diaeresis and macron
Ç &#479; &#x1DF; Lowercase A-diaeresis and macron
Ǻ &#506; &#x1FA; Capital A-acute ring
Ç» &#507; &#x1FB; Lowercase A-acute ring
Ö &AElig; &#198; &#xC6; Capital AE Ligature
Ö &aelig; &#230; &#xE6; Lowercase AE Ligature
Ǽ &#508; &#x1FC; Capital AE Ligature-acute
ǽ &#509; &#x1FD; Lowercase AE Ligature-acute
B B &#66; &#x42; Capital B
b b &#98; &#x62; Lowercase B
á &#7682; &#x1E02; Capital B-dot
á &#7683; &#x1E03; Lowercase B-dot
C C &#67; &#x43; Capital C
c c &#99; &#x63; Lowercase C
ğ† &#262; &#x106; Capital C-acute
ğ‡ &#263; &#x107; Lowercase C-acute
Ç &Ccedil; &#199; &#xC7; Capital C-cedilla
ç &ccedil; &#231; &#xE7; Lowercase C-cedilla
ğ &#268; &#x10C; Capital C-hachek
ğ &#269; &#x10D; Lowercase C-hachek
ğ &#264; &#x108; Capital C-circumflex
ğ &#265; &#x109; Lowercase C-circumflex
ğ &#266; &#x10A; Capital C-dot
ğ &#267; &#x10B; Lowercase C-dot
D D &#68; &#x44; Capital D
d d &#100; &#x64; Lowercase D
á &#7696; &#x1E10; Capital D-cedilla
á &#7697; &#x1E11; Lowercase D-cedilla
ğ &#270; &#x10E; Capital D-hachek
ğ &#271; &#x10F; Lowercase D-hachek
á &#7690; &#x1E0A; Capital D-dot
á &#7691; &#x1E0B; Lowercase D-dot
ğ &#272; &#x110; Capital D-stroke
ğ &#273; &#x111; Lowercase D-stroke
Ö &ETH; &#208; &#xD0; Capital Eth (Icelandic)
Ö° &eth; &#240; &#xF0; Lowercase Eth (Icelandic)
DZ or Dz &#497; or &498; &#x1F1; or &#x1F2; Capital DZ Ligature
dz &#499; &#x1F3; Lowercase DZ Ligature
Ç or Dž &#452; or &#453; &#x1C4; or &#x1C5; Capital DZ-hachek
Ç &#454; &#x1C6; Lowercase DZ-hachek
E E &#69; &#x45; Capital E
e e &#101; &#x65; Lowercase E
Ö &Egrave; &#200; &#xC8; Capital E-grave
Ö¨ &egrave; &#232; &#xE8; Lowercase E-grave
Ö &Eacute; &#201; &#xC9; Capital E-acute
Ö &eacute; &#233; &#xE9; Lowercase E-acute
ğ &#282; &#x11A; Capital E-hachek
ğ &#283; &#x11B; Lowercase E-hachek
Ö &Ecirc; &#202; &#xCA; Capital E-circumflex
Öª &ecirc; &#234; &#xEA; Lowercase E-circumflex
Ö &Euml; &#203; &#xCB; Capital E-umlaut
Ö« &euml; &#235; &#xEB; Lowercase E-umlaut
ğ &#274; &#x112; Capital E-macron
ğ &#275; &#x113; Lowercase E-macron
ğ &#276; &#x114; Capital E-breve
ğ &#277; &#x115; Lowercase E-breve
ğ &#280; &#x118; Capital E-ogonek
ğ &#281; &#x119; Lowercase E-ogonek
ğ &#278; &#x116; Capital E-dot
ğ &#279; &#x117; Lowercase E-dot
Æ· &#439; &#x1B7; Capital Ezh
Ê &#658; &#x292; Lowercase Ezh
Ç® &#494; &#x1EE; Capital Ezh-hachek
ǯ &#495; &#x1EF; Lowercase Ezh-hachek
F F &#70; &#x46; Capital F
f f &#102; &#x66; Lowercase F
á &#7710; &#x1E1E; Capital F-dot
á &#7711; &#x1E1F; Lowercase F-dot
Æ &#402; &#x192; Lowercase F-hook
ï¬ &#64256; &#xFB00; Lowercase FF Ligature
ï¬ &#64257; &#xFB01; Lowercase FI Ligature
ï¬ &#64258; &#xFB02; Lowercase FL Ligature
ï¬ &#64259; &#xFB03; Lowercase FFI Ligature
ï¬ &#64260; &#xFB04; Lowercase FFL Ligature
ſt &#64261; &#xFB05; Lowercase FT Ligature
G G &#71; &#x47; Capital G
g g &#103; &#x67; Lowercase G
Ç´ &#500; &#x1F4; Capital G-acute
ǵ &#501; &#x1F5; Lowercase G-acute
ğ¢ &#290; &#x122; Capital G-cedilla
ğ£ &#291; &#x123; Lowercase G-cedilla
Ǧ &#486; &#x1E6; Capital G-hachek
ǧ &#487; &#x1E7; Lowercase G-hachek
ğ &#284; &#x11C; Capital G-circumflex
ğ &#285; &#x11D; Lowercase G-circumflex
Ğ &#286; &#x11E; Capital G-breve
ğ &#287; &#x11F; Lowercase G-breve
ğ &#288; &#x120; Capital G-dot
ğ¡ &#289; &#x121; Lowercase G-dot
Ǥ &#484; &#x1E4; Capital G-stroke
Ç¥ &#485; &#x1E5; Lowercase G-stroke
H H &#72; &#x48; Capital H
h h &#104; &#x68; Lowercase H
ğ¤ &#292; &#x124; Capital H-circumflex
ğ¥ &#293; &#x125; Lowercase H-circumflex
ğ¦ &#294; &#x126; Capital H-stroke
ğ§ &#295; &#x127; Lowercase H-stroke
I I &#73; &#x49; Capital I
i i &#105; &#x69; Lowercase I
Ö &Igrave; &#204; &#xCC; Capital I-grave
Ö¬ &igrave; &#236; &#xEC; Lowercase I-grave
Ö &Iacute; &#205; &#xCD; Capital I-acute
Ö­ &iacute; &#237; &#xED; Lowercase I-acute
Ö &Icirc; &#206; &#xCE; Capital I-circumflex
Ö® &icirc; &#238; &#xEE; Lowercase I-circumflex
ğ¨ &#296; &#x128; Capital I-tilde
ğ© &#297; &#x129; Lowercase I-tilde
Ö &Iuml; &#207; &#xCF; Capital I-umlaut
Ö¯ &iuml; &#239; &#xEF; Lowercase I-umlaut
ğª &#298; &#x12A; Capital I-macron
ğ« &#299; &#x12B; Lowercase I-macron
ğ¬ &#300; &#x12C; Capital I-breve
ğ­ &#301; &#x12D; Lowercase I-breve
ğ® &#302; &#x12E; Capital I-ogonek
ğ¯ &#303; &#x12F; Lowercase I-ogonek
İ &#304; &#x130; Capital I-dot
ı &#305; &#x131; Lowercase I-dotless
ğ² &#306; &#x132; Capital IJ Ligature
ğ³ &#307; &#x133; Lowercase IJ Ligature
J J &#74; &#x4A; Capital J
j j &#106; &#x6A; Lowercase J
ğ´ &#308; &#x134; Capital J-circumflex
ğµ &#309; &#x135; Lowercase J-circumflex
K K &#75; &#x4B; Capital K
k k &#107; &#x6B; Lowercase K
Ḱ &#7728; &#x1E30; Capital K-acute
ḱ &#7729; &#x1E31; Lowercase K-acute
ğ¶ &#310; &#x136; Capital K-cedilla
ğ· &#311; &#x137; Lowercase K-cedilla
Ǩ &#488; &#x1E8; Capital K-hachek
Ç© &#489; &#x1E9; Lowercase K-hachek
ğ¸ &#312; &#x138; Small Capital K
L L &#76; &#x4C; Capital L
l l &#108; &#x6C; Lowercase L
ğ¹ &#313; &#x139; Capital L-acute
ğº &#314; &#x13A; Lowercase L-acute
ğ» &#315; &#x13B; Capital L-cedilla
ğ¼ &#316; &#x13C; Lowercase L-cedilla
ğ½ &#317; &#x13D; Capital L-hachek
ğ¾ &#318; &#x13E; Lowercase L-hachek
ğ¿ &#319; &#x13F; Capital L-middle dot
ŀ &#320; &#x140; Lowercase L-middle dot
Å &#321; &#x141; Capital L-stroke
Å &#322; &#x142; Lowercase L-stroke
Ç or Ç &#455; or &#456; &#x1C7; or &#x1C8; Capital LJ Ligature
Ç &#457; &#x1C9; Lowercase LJ Ligature
M M &#77; &#x4D; Capital M
m m &#109; &#x6D; Lowercase M
á¹ &#7744; &#x1E40; Capital M-dot
á¹ &#7745; &#x1E41; Lowercase M-dot
N N &#78; &#x4E; Capital N
n n &#110; &#x6E; Lowercase N
Å &#323; &#x143; Capital N-acute
Å &#324; &#x144; Lowercase N-acute
Ņ &#325; &#x145; Capital N-cedilla
Å &#326; &#x146; Lowercase N-cedilla
Å &#327; &#x147; Capital N-hachek
Å &#328; &#x148; Lowercase N-hachek
Ö &Ntilde; &#209; &#xD1; Capital N-tilde
Ö± &ntilde; &#241; &#xF1; Lowercase N-tilde
Å &#329; &#x149; Lowercase N-apostrophe (before)
Å &#330; &#x14A; Capital Eng
Å &#331; &#x14B; Lowercase Eng
Ç or Ç &#458; or &#459; &#x1CA; or &#x1CB; Capital NJ Ligature
Ç &#460; &#x1CC; Lowercase NJ Ligature
O O &#79; &#x4F; Capital O
o o &#111; &#x6F; Lowercase O
Ö &Ograve; &#210; &#xD2; Capital O-grave
Ö² &ograve; &#242; &#xF2; Lowercase O-grave
Ö &Oacute; &#211; &#xD3; Capital O-acute
Ö³ &oacute; &#243; &#xF3; Lowercase O-acute
Ö &Ocirc; &#212; &#xD4; Capital O-circumflex
Ö´ &ocirc; &#244; &#xF4; Lowercase O-circumflex
Ö &Otilde; &#213; &#xD5; Capital O-tilde
Öµ &otilde; &#245; &#xF5; Lowercase O-tilde
Ö &Ouml; &#214; &#xD6; Capital O-umlaut
ö &ouml; &#246; &#xF6; Lowercase O-umlaut
Å &#332; &#x14C; Capital O-macron
Å &#333; &#x14D; Lowercase O-macron
Å &#334; &#x14E; Capital O-breve
Å &#335; &#x14F; Lowercase O-breve
Ö &Oslash; &#216; &#xD8; Capital O-slash
Ö¸ &oslash; &#248; &#xF8; Lowercase O-slash
Å &#336; &#x150; Capital O-double acute
Å &#337; &#x151; Lowercase O-double acute
Ǿ &#510; &#x1FE; Capital O-acute slash
Ç¿ &#511; &#x1FF; Lowercase O-acute slash
Å &OElig; &#338; &#x152; Capital OE Ligature
Å &oelig; &#339; &#x153; Lowercase OE Ligature
P P &#80; &#x50; Capital P
p p &#112; &#x70; Lowercase P
á¹ &#7766; &#x1E56; Capital P-dot
á¹ &#7767; &#x1E57; Lowercase P-dot
Q Q &#81; &#x51; Capital Q
q q &#113; &#x71; Lowercase Q
R R &#82; &#x52; Capital R
r r &#114; &#x72; Lowercase R
Å &#340; &#x154; Capital R-acute
Å &#341; &#x155; Lowercase R-acute
Å &#342; &#x156; Capital R-cedilla
Å &#343; &#x157; Lowercase R-cedilla
Å &#344; &#x158; Capital R-hachek
Å &#345; &#x159; Lowercase R-hachek
ɼ &#636; &#x27C; Lowercase R-Long leg
S S &#83; &#x53; Capital S
s s &#115; &#x73; Lowercase S
Ś &#346; &#x15A; Capital S-acute
ś &#347; &#x15B; Lowercase S-acute
Ş &#350; &#x15E; Capital S-cedilla
ş &#351; &#x15F; Lowercase S-cedilla
Å &#352; &#x160; Capital S-hachek
Å¡ &#353; &#x161; Lowercase S-hachek
Å &#348; &#x15C; Capital S-circumflex
Å &#349; &#x15D; Lowercase S-circumflex
á¹ &#7776; &#x1E60; Capital S-dot
ṡ &#7777; &#x1E61; Lowercase S-dot
Å¿ &#383; &#x17F; Lowercase S-long
Ö &szlig; &#223; &#xDF; Lowercase SZ Ligature
T T &#84; &#x54; Capital T
t t &#116; &#x74; Lowercase T
Å¢ &#354; &#x162; Capital T-cedilla
Å£ &#355; &#x163; Lowercase T-cedilla
Ť &#356; &#x164; Capital T-hachek
Å¥ &#357; &#x165; Lowercase T-hachek
Ṫ &#7786; &#x1E6A; Capital T-dot
ṫ &#7787; &#x1E6B; Lowercase T-dot
Ŧ &#358; &#x166; Capital T-stroke
ŧ &#359; &#x167; Lowercase T-stroke
Ö &THORN; &#222; &#xDE; Capital Thorn
Ö¾ &thorn; &#254; &#xFE; Lowercase Thorn
U U &#85; &#x55; Capital U
u u &#117; &#x75; Lowercase U
Ö &Ugrave; &#217; &#xD9; Capital U-grave
Ö¹ &ugrave; &#249; &#xF9; Lowercase U-grave
Ö &Uacute; &#218; &#xDA; Capital U-acute
Öº &uacute; &#250; &#xFA; Lowercase U-acute
Ö &Ucirc; &#219; &#xDB; Capital U-circumflex
Ö» &ucirc; &#251; &#xFB; Lowercase U-circumflex
Ũ &#360; &#x168; Capital U-tilde
Å© &#361; &#x169; Lowercase U-tilde
Ö &Uuml; &#220; &#xDC; Capital U-umlaut
ü &uuml; &#252; &#xFC; Lowercase U-umlaut
Å® &#366; &#x16E; Capital U-ring
ů &#367; &#x16F; Lowercase U-ring
Ū &#362; &#x16A; Capital U-macron
Å« &#363; &#x16B; Lowercase U-macron
Ŭ &#364; &#x16C; Capital U-breve
Å­ &#365; &#x16D; Lowercase U-breve
Ų &#370; &#x172; Capital U-ogonek
ų &#371; &#x173; Lowercase U-ogonek
Å° &#368; &#x170; Capital U-double acute
ű &#369; &#x171; Lowercase U-double acute
V V &#86; &#x56; Capital V
v v &#118; &#x76; Lowercase V
W W &#87; &#x57; Capital W
w w &#119; &#x77; Lowercase W
Ẁ &#7808; &#x1E80; Capital W-grave
ẁ &#7809; &#x1E81; Lowercase W-grave
Ạ&#7810; &#x1E82; Capital W-acute
Ạ&#7811; &#x1E83; Lowercase W-acute
Å´ &#372; &#x174; Capital W-circumflex
ŵ &#373; &#x175; Lowercase W-circumflex
Ạ&#7812; &#x1E84; Capital W-umlaut
ẅ &#7813; &#x1E85; Lowercase W-umlaut
X X &#88; &#x58; Capital X
x x &#120; &#x78; Lowercase X
Y Y &#89; &#x59; Capital Y
y y &#121; &#x79; Lowercase Y
Ỳ &#7922; &#x1EF2; Capital Y-grave
ỳ &#7923; &#x1EF3; Lowercase Y-grave
֝ &Yacute; &#221; &#xDD; Capital Y-acute
Ö½ &yacute; &#253; &#xFD; Lowercase Y-acute
Ŷ &#374; &#x176; Capital Y-circumflex
Å· &#375; &#x177; Lowercase Y-circumflex
Ÿ &Yuml; &#159; &#x9F; Capital Y-umlaut
Ö¿ &yuml; &#255; &#xFF; Lowercase Y-umlaut
Z Z &#90; &#x5A; Capital Z
z z &#122; &#x7A; Lowercase Z
Ź &#377; &#x179; Capital Z-acute
ź &#378; &#x17A; Lowercase Z-acute
Ž &#381; &#x17D; Capital Z-hachek
ž &#382; &#x17E; Lowercase Z-hachek
Å» &#379; &#x17B; Capital Z-dot
ż &#380; &#x17C; Lowercase Z-dot

Tags:

 
0

JSF çoklu dil desteği

Posted by Gökhan Şahin on Jul 19, 2012 in JSF, Java, Web, Yazılım

jsf ile programınızın birden fazla dil ile çalışmasını istiyorsanız.
kodların olduğu dosya yoluna message.properties, message_tr.properties ve message_en.properties dosyalarını
oluşturuyoruz.
Dosyaları açıp içine
default ve en için
user.name=Username
tr için
user.name=Kullanıcı adı
yazıyoruz.
Faceconfig.xml dosyasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz.

<application>

<resource-bundle>

<base-name>messages</base-name>

<var>messages</var>

</resource-bundle>

..

..

<locale-config>

<default-locale>tr</default-locale>

<supported-locale>en</supported-locale>

</locale-config>

</application>

@Named

@SessionScoped

public class UserSessionMB implements Serializable {

private Locale userLocale;

public UserSessionMB(){
//Buraya login olan kullanıcının yada loginde sorduğunuz lokasyon bilgisini giriniz.
userLocale = new Locale('tr');
}

public Locale getUserLocale() {
return userLocale;
}
}

Kullandığınız template yada her safanın başına aşağıdaki komutu yazın

<f:view contentType="text/html" locale="#{userSessionMB.userLocale}">

<f:loadBundle basename="messages" var="msg" />

<body>

<h:outputLabel value="#{msg['user.userName']}" />

</body>

</f:view>

Tags: ,

 
0

JSF Component Bulamak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

private UIComponent findComponent(UIComponent c, String id) {
if (id.equals(c.getId())) {
return c;
}
Iterator kids = c.getFacetsAndChildren();
while (kids.hasNext()) {
UIComponent found = findComponent(kids.next(), id);
if (found != null) {
return found;
}
}
return null;
}

Root ‘u bulup bulmak istediğmiz componentin idsini veriyoruz.

UIComponent root = facesContext.getViewRoot();
UIInput codeComponent = (UIInput)findComponent(root, "ComponentID");

Tags: ,

 
0

JSF Current Component ‘i almak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

javax.faces.component.UIComponent component = javax.faces.component.UIComponent.getCurrentComponent(FacesContext.getCurrentInstance());

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.