0

Alfresco solr Tükçe işletim sistemleri hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 14, 2012 in Alfresco, Application Server, Java, Tomcat, Yazılım

Tomcat start ettiğinizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class org.apache.solr.core.SolrConfig$HttpCachingConfig$LastModFrom.OPENTİME

windos kullanıyorsanız Tomcat startup.bat, linux kullanıyorsanız startup.sh dosyasını açın
dosya içine aşağıdaki satırı ekleyin.

JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en

Tags:

 
0

JSF çoklu dil desteği

Posted by Gökhan Şahin on Jul 19, 2012 in JSF, Java, Web, Yazılım

jsf ile programınızın birden fazla dil ile çalışmasını istiyorsanız.
kodların olduğu dosya yoluna message.properties, message_tr.properties ve message_en.properties dosyalarını
oluşturuyoruz.
Dosyaları açıp içine
default ve en için
user.name=Username
tr için
user.name=Kullanıcı adı
yazıyoruz.
Faceconfig.xml dosyasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz.

<application>

<resource-bundle>

<base-name>messages</base-name>

<var>messages</var>

</resource-bundle>

..

..

<locale-config>

<default-locale>tr</default-locale>

<supported-locale>en</supported-locale>

</locale-config>

</application>

@Named

@SessionScoped

public class UserSessionMB implements Serializable {

private Locale userLocale;

public UserSessionMB(){
//Buraya login olan kullanıcının yada loginde sorduğunuz lokasyon bilgisini giriniz.
userLocale = new Locale('tr');
}

public Locale getUserLocale() {
return userLocale;
}
}

Kullandığınız template yada her safanın başına aşağıdaki komutu yazın

<f:view contentType="text/html" locale="#{userSessionMB.userLocale}">

<f:loadBundle basename="messages" var="msg" />

<body>

<h:outputLabel value="#{msg['user.userName']}" />

</body>

</f:view>

Tags: ,

 
0

JSF Component Bulamak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

private UIComponent findComponent(UIComponent c, String id) {
if (id.equals(c.getId())) {
return c;
}
Iterator kids = c.getFacetsAndChildren();
while (kids.hasNext()) {
UIComponent found = findComponent(kids.next(), id);
if (found != null) {
return found;
}
}
return null;
}

Root ‘u bulup bulmak istediğmiz componentin idsini veriyoruz.

UIComponent root = facesContext.getViewRoot();
UIInput codeComponent = (UIInput)findComponent(root, "ComponentID");

Tags: ,

 
0

JSF Current Component ‘i almak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

javax.faces.component.UIComponent component = javax.faces.component.UIComponent.getCurrentComponent(FacesContext.getCurrentInstance());

 
0

JSF Kod Tarafından java script çalıştırmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

RequestContext context = RequestContext.getCurrentInstance();
context.execute(“alert(‘hi’)”);
context.execute(“mydialog.hide()”);

 
0

Java Uygulamasını Servis olarak çalıştırmak.

Posted by Gökhan Şahin on Apr 17, 2012 in Java, Linux

Bunun için öncelikle Java Services Wrapper’ı indirmemiz gerekiyor.
burdan indirebilirsiniz
Ben linux kısmını anlatacağım.
İndirdiğimiz wrapper tar dosyasını home dizinine atıp açıyoruz.
tar -xvf wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st.tar
wrapper_home =/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st
uygulama dosyanızı wrapper_home a kopyalıyoruz.
uygulamanın ihtiyaç duyduğu libleri wrapper_home/lib altına kopyalıyoruz.
wrapper_home/conf dizini içindeki wrapper.conf dosyasını açıyoruz.

Wrapper Class

wrapper.java.mainclass=org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp

uygulama jar dosyasını

wrapper.java.classpath.1=../lib/wrappertest.jar
wrapper.java.classpath.2=../lib/wrapper.jar
wrapper.java.classpath.3=../app.jar

Uygulama için gerekli jarları eklemeye devam ediyoruz.

wrapper.java.classpath.4=../lib/commons-logging.jar
wrapper.java.classpath.5=../lib/org.springframework.asm.jar
wrapper.java.classpath.6=../lib/org.springframework.beans.jar
wrapper.java.classpath.7=../lib/org.springframework.context.jar
wrapper.java.classpath.8=../lib/org.springframework.context.support.jar
wrapper.java.classpath.9=../lib/org.springframework.core.jar
wrapper.java.classpath.10=../lib/org.springframework.expression.jar
wrapper.java.classpath.11=../lib/org.springframework.transaction.jar
wrapper.java.classpath.12=../lib/log4j-1.2.15.jar
wrapper.java.classpath.13=../lib/quartz-1.8.3.jar
wrapper.java.classpath.14=../lib/slf4j-api-1.5.10.jar
wrapper.java.classpath.15=../lib/slf4j-log4j12-1.5.10.jar

Uygulama main sınıfını belirtiyoruz.

wrapper.app.parameter.1=jsw.main.Main

Servis Bilgilerini belirtiyoruz.

# Name of the service
wrapper.name=Uygulamam
# Display name of the service
wrapper.displayname=Uygulama Ismi
# Description of the service
wrapper.description=Uygulama Aciklamasi

wrapper_home a gidip testwrapper açıyoruz.

# Application
APP_NAME="uygulama"
APP_LONG_NAME="Uygulama Application"

# Wrapper
WRAPPER_CMD="/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st/bin/wrapper"
WRAPPER_CONF="/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st/conf/wrapper.conf"

olarak değiştiriyoruz
testwrapper dosyasının adını servisadi olarak değiştiriyoruz.

Servisimizin çalıştığına emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Bir hata aldı isek wrapper_home/logs klasörü çindeki log dosyasına bakınız.

sh wrapper_home/bin/servisadi console

servisimiz çalıştığına göre servisimizi install edelim.

sh wrapper_home/bin/servisadi install

/etc/init.d/servisadi start

ile servisimizi çalıştıralım.

 
0

Ecilipse Maven subversion entegrasyonu

Posted by Gökhan Şahin on Mar 20, 2012 in Eclipse, Ide, Java, maven

Eclipse Indio ile Maven da bir proje geliştirmeye başladık. Versiyon kontrol sistemi olarak svn kullanmaya karar verdik. Fakat svn de bazı sıkınıtılar yaşadık. Ufak bir araştırma ile maven svn araçları olduğunu keşfettim ve sorun yaşayan arkadaşlar için paylaşmak istedim.

Öncelikle m2eclipse ve subversion kurulu olduğunu varsayıyorum. Detaylı bilgi isteyen arkadaşlar olursa daha sonra kurulumlarını anlatırım.

Project Explorer ekranında sağ tuşa tıklıyoruz ve import seçeneğini seçiyoruz.

Arama kısmında maven yazıyoruz

aşağıdaki resimdeki gibi check out maven project from scm seçeneğini seçiyoruz.

Altı siyah ile çizğili yere tıklıyoruz ve Eclipse market açılacak.

m2e Team Providers kısmından m2e-subversion seçeneğini tıklıyoruz. Resimde m2e-subclipse seçilidir. subclipse kullanmak istiyorsanız. Subclipse eclipse plugini kurmanız gerekmektedir.

 
2

Bartender Programı ve VBScript ile barkod yazdırma

Posted by Gökhan Şahin on Feb 11, 2012 in Java, Yazılım

Barkod yazıcılardan çıktı almak her zaman problemli bir iş olmuştur. Bartender programı biz bu konuda kolaylık sağlamış. .Net uygulaması yapan arkadaşlar için C# ve Vb.Net uyumlu. Javada geliştiren arkadaşlar vbscript kullanmak zorunda. Bunun için bir örnek yapmak istedim.

Öncelikle BarTender programı ile bir dizyan yapmamız gerekiyor. Üsteki menüden barkod simgesine tıklayıp bir barkod ekliyoruz.

ekledikten sonra çift tıklayıp. Açılan pencereden veri kaynağını seçiyoruz.

Gelişmiş butonuna basıyoruz. Paylaş ad kısmında barkod yazıyoruz.

dizaynımızı c:\barkod.btw olarak kaydediyoruz.

Her hangi bir text editör açıp scriptimizi  yazmaya başlıyoruz.

dim btApp
dim btFmt
set btApp = Createobject("BarTender.Application")
btApp.Visible = false
Set wShell = CreateObject("WScript.Shell")
set btFmt = btApp.Formats.Open("C:\barkod.btw",false,"")
Set WShell = Nothing
btFmt.EnablePrompting = false
'bizim dizaynda tanımladığımız. paylaş ad kısmında yazan barkod u belirtiyoruz.
btFmt.SetNamedSubStringValue "barkod","305"
btFmt.IdenticalCopiesOfLabel = 1
btFmt.PrintOut false,false
'Otomatik kesmesi için ekliyoruz.
'btFmt.PageSetup.MediaHandling.Action = 4
btFmt.Close(1)
btApp.Quit(1)
set btFmt = nothing
set btApp = nothing


Java da kullanmak için scriptimizi c:\yaz.wbs olarak kaydediyoruz.

Java kodumuz dan aşağıdaki komutu çağırıyoruz.

Runtime.getRuntime().exec("rundll32 url.dll,FileProtocolHandler c:\yaz.wbs");

 
0

Eclipse’e JBoos 7.0 Eklemek

Posted by Gökhan Şahin on Feb 9, 2012 in Application Server, Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Eclipse JBoos 7.o eklemek için öncelikle Eclipse Indigo indirmeniz gerekir.

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigosr1 bu adresten indirebilirsiniz.

JBoss 7.0 http://www.jboss.org/jbossas/downloads/

Eclipse i kuruduktan sonra Üsteki menüden Help>Install New Software i seçiyoruz.

Work with yazan yere bu link i yazıyoruz. http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/

Tümünü seçip next tuşuna basıyoruz.

Karşımıza çıkan ekrandan next tuşuna basıyoruz.

Review Licenses kısmında I accept the terms of the license agreements seçeneğini seçip finish tuşuna basıyoruz.

Kurulumun bitmesini bekliyoruz.

Menüden File>New>Other seçeneğini seçiyoruz.

Wizards kısmına server yazıyoruz. Server seçeneğini seçiyoruz.

JBoss 7 yazıyoruz. JBoss AS 7.0 ‘ı seçiyoruz.

JBoss 7 nin kurulu olduğu dizini gösteriyoruz.

Doğru dizini seçtikten sonra Finish butonuna basıyoruz.

Server ı görmek için


 
11

GWT java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class com.google.gwt.dev.js.JsStackEmulator$StackMode.NATİVE Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 26, 2010 in Java, Web, Yazılım

Google Web Tool kitte uygulamayı commpile ederken

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class com.google.gwt.dev.js.JsStackEmulator$StackMode.NATİVE
Böyle bir hata alırsanız.
Advanced 'ı tıklayın ve açılan kısımda VM arguments kısmına
"-Duser.language=en" bu ayarları ekleyin.

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.