0

JSF çoklu dil desteği

Posted by Gökhan Şahin on Jul 19, 2012 in JSF, Java, Web, Yazılım

jsf ile programınızın birden fazla dil ile çalışmasını istiyorsanız.
kodların olduğu dosya yoluna message.properties, message_tr.properties ve message_en.properties dosyalarını
oluşturuyoruz.
Dosyaları açıp içine
default ve en için
user.name=Username
tr için
user.name=Kullanıcı adı
yazıyoruz.
Faceconfig.xml dosyasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz.

<application>

<resource-bundle>

<base-name>messages</base-name>

<var>messages</var>

</resource-bundle>

..

..

<locale-config>

<default-locale>tr</default-locale>

<supported-locale>en</supported-locale>

</locale-config>

</application>

@Named

@SessionScoped

public class UserSessionMB implements Serializable {

private Locale userLocale;

public UserSessionMB(){
//Buraya login olan kullanıcının yada loginde sorduğunuz lokasyon bilgisini giriniz.
userLocale = new Locale('tr');
}

public Locale getUserLocale() {
return userLocale;
}
}

Kullandığınız template yada her safanın başına aşağıdaki komutu yazın

<f:view contentType="text/html" locale="#{userSessionMB.userLocale}">

<f:loadBundle basename="messages" var="msg" />

<body>

<h:outputLabel value="#{msg['user.userName']}" />

</body>

</f:view>

Tags: ,

 
0

JSF Component Bulamak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

private UIComponent findComponent(UIComponent c, String id) {
if (id.equals(c.getId())) {
return c;
}
Iterator kids = c.getFacetsAndChildren();
while (kids.hasNext()) {
UIComponent found = findComponent(kids.next(), id);
if (found != null) {
return found;
}
}
return null;
}

Root ‘u bulup bulmak istediğmiz componentin idsini veriyoruz.

UIComponent root = facesContext.getViewRoot();
UIInput codeComponent = (UIInput)findComponent(root, "ComponentID");

Tags: ,

 
0

JSF Current Component ‘i almak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

javax.faces.component.UIComponent component = javax.faces.component.UIComponent.getCurrentComponent(FacesContext.getCurrentInstance());

 
0

JSF Kod Tarafından java script çalıştırmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

RequestContext context = RequestContext.getCurrentInstance();
context.execute(“alert(‘hi’)”);
context.execute(“mydialog.hide()”);

 
0

Eclipse’e JBoos 7.0 Eklemek

Posted by Gökhan Şahin on Feb 9, 2012 in Application Server, Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Eclipse JBoos 7.o eklemek için öncelikle Eclipse Indigo indirmeniz gerekir.

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigosr1 bu adresten indirebilirsiniz.

JBoss 7.0 http://www.jboss.org/jbossas/downloads/

Eclipse i kuruduktan sonra Üsteki menüden Help>Install New Software i seçiyoruz.

Work with yazan yere bu link i yazıyoruz. http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/

Tümünü seçip next tuşuna basıyoruz.

Karşımıza çıkan ekrandan next tuşuna basıyoruz.

Review Licenses kısmında I accept the terms of the license agreements seçeneğini seçip finish tuşuna basıyoruz.

Kurulumun bitmesini bekliyoruz.

Menüden File>New>Other seçeneğini seçiyoruz.

Wizards kısmına server yazıyoruz. Server seçeneğini seçiyoruz.

JBoss 7 yazıyoruz. JBoss AS 7.0 ‘ı seçiyoruz.

JBoss 7 nin kurulu olduğu dizini gösteriyoruz.

Doğru dizini seçtikten sonra Finish butonuna basıyoruz.

Server ı görmek için


 
11

GWT java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class com.google.gwt.dev.js.JsStackEmulator$StackMode.NATİVE Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 26, 2010 in Java, Web, Yazılım

Google Web Tool kitte uygulamayı commpile ederken

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class com.google.gwt.dev.js.JsStackEmulator$StackMode.NATİVE
Böyle bir hata alırsanız.
Advanced 'ı tıklayın ve açılan kısımda VM arguments kısmına
"-Duser.language=en" bu ayarları ekleyin.

 
2

Netbeans Wicket Uygulaması

Posted by Gökhan Şahin on Nov 22, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web

Öncelikle Netbeans 6.8 kurulumunu yaptığınızı varsayarak. Netbeans ile Wicket uygulaması nasıl geliştirilir bu konuyu inceleyeceğiz.
Yeni bir proje açalım.

Java Web/Web Applicaton’ı seçelim.

Projenin Adını ve Dosya yolunu belirleyelim.

Server ve Context’i seçelim.

Herhangi bir framework seçmiyoruz.

Görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Şimdi Projemize web.xml dosyamızı ekleyelim.

web.xml dosyamız içine bu satırları ekliyoruz.
<filter>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>applicationClassName</param-name>
<param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

java paketimizi oluşturuyoruz.

Şimdi java sınıflarını oluşturuyoruz.

HelloWorld.java ve HelloWorldApplication.java

HelloWorld.java Dosyamız aşağıdaki gibi olmalıdır.

import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}

HelloWorldApplication.java

 
import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi HelloWorld.html dosyamızı oluşturalım.


HellolWorld.html dosyasının içine bu satırları ekleyelim.

<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>

Wicket uygulamamızın çalışması için gereken jar dosyalarını netbeans’e tanıtalım.

Menüden Tools>Libraries şeçelim.

New Librariy… butonuna basalım. Açılan ekranda Library Name ‘e Wicket yazalım ve Ok butonuna basalım.


WicketLib.rar Dosyasını bilgisayarınıza indirin ve açın. Jar dosyalarını Add JAR/FOLDER butonuna basarak şeçin ve Ok tuşuna basın.

Proje üzerinde sağ tuşa tıklayın ve açılan menüden properties(“Özellikler”) seçeneğini seçin. Açılan Ekranda Libraries(“Kütüphanler”) şeçin add Library butonuna basarak Wicket kütüphanesini seçin.

Uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.

 
8

Eclipse Apache Wicket Projesi Oluşturmak.

Posted by Gökhan Şahin on Oct 28, 2010 in Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Apache Wicket projesi için ben Eclipse Helios versiyonu,Tomcat 7 ve wicket 1.4.12 tercih ettim. Öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları indirmekle başlayalım.
Eclise
Tomcat 7
Wicket 1.4.12
wicket projesinin ihtiyaç duyduğu jar dosyaları var log4j-1.2.13.jar,slf4j-api-1.1.0.jar,slf4j-log4j12-1.1.0.jar bunları internet ten bulabilirsiniz.

İhtiyacımız olan dosyaları indirdikten sonra çalışmamıza başlayabiliriz.(Burda Eclipse ve tomcat ayarlarını bildiğiniz kabul ediyorum. Bu konuda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar olursa başka bir yazıda bu konuyu inceleriz.)

Bir web projesi oluşturuyoruz.

WEB-INF/lib klasörü altına gerekli olan jar dosyalarını atıyoruz.HelloWorldApplication sınıfını oluşturuyoruz.web.xml dosyasına HelloWorldApplication ile ilgili gerekli ayarları yapıyoruz.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<web-app xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee” xmlns:web=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd” xsi:schemaLocation=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd” id=”WebApp_ID” version=”3.0″>
<display-name>WicketApp</display-name>

<filter>
    <filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
    <filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
    <init-param>
     <param-name>applicationClassName</param-name>
     <param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
    </init-param>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

</web-app>


Şimdi HelloWorld.java ve HelloWorld.html dosyalarını oluşturuyoruz.


HelloWorld.java


import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}


HelloWorld.html


<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>


HelloWorldApplication.java

import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi Uygulamamızı tomcat’e atıp serverı start edebiliriz.

http://localhost:8080/WicketApp yazdığımızda ekranda HelloWorld! yazısını gördüğünüzde sisteminiz çalışıyor demektir.

Detaylı bilgi için http://wicket.apache.org

 
0

Netbeans 6.8 GlassFish 3.0 “Message Driven Bean cant be managed bean” Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Oct 25, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web, Yazılım

Netbeans 6.8,GlassFish 3.0 ve Ejb 3.0 kullanıp bir proje oluşturdunuz.Projeyi deploy etmeye kalktığınızda. Aşağıdaki mesajı alıyorsanız.
“Message Driven Bean cant be managed bean”
Proje içinde beans.xml dosyası var ise bu dosyayı silin.
Bu GlassFish in bir bug ıdır.

 
0

Java Applet i imzalamak

Posted by Gökhan Şahin on Aug 17, 2010 in Java, Web

Öncelikle bir sertifika oluşturucaz. Bunun için bilgisayarınızda jdk kurulu olması gerekmektedir.

jdk_home(jdk’nın kurulu olduğu dizin)\bin\keytool -genkey -alias signFiles -keystore keystore -keypass 17082010 -dname “cn=FIRMA ADI” -storepass 17082010 -validity 1000

keystore adında bir dosya oluşacaktır. İmzalama işleminde bu dosyayı kullanacağız.

jdk_home(jdk’nın kurulu olduğu dizin)\bin\jarsigner -keystore keystore -storepass 17082010 -keypass 17082010 -signedjar imzalandıktansonrakiApplet.jar imzalanacakApplet.jar signFiles

appleti imzalamış olduk.

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.