0

Apache 2.2 Http Web Server Tomcat Loadbalancer

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Tomcat

Web uygulamanızın duraksamadan çalıştırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de http server ve tomcat yük dengelemesi işlemidir. Bu işlemde bir makineye http server kurulur. Diğer makinelere tomcat kurulur bu tomcat sayısı size bağlı. Burada diyelimki http server 192.168.0.10 dan çalışıyor olsun diğer tomcatlerimiz 192.168.0.11,12,13 olsun sizin web uygulama context path’inizde app olsun kullanıcılar http://192.168.0.10/app yazdığında http server gelen istekleri 3 adet tomcat üzerinde dağıtacak ve her hangi bir tomcat’te bir sıkıntı olduğunda diğerleri çalışacaktır.
Bu işlem için http server için mod_jk kurulumu yapılmış olması gerekmektedir.bakınız…

root ile
/etc/httpd/conf/http.conf
dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz.

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so

JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkShmFile logs/jk-runtime-status
JkWorkersFile conf/workers.properties

JkMount /app loadbalancer
JkMount /app/* loadbalancer

/etc/httpd/conf içine workers.properties dosyasını oluşturuyoruz.
vi /etc/httpd/conf/workers.properties
aşağıdaki satırları ekliyoruz.

worker.list=loadbalancer

worker.n1.port=8009
worker.n1.host=192.168.0.11
worker.n1.type=ajp13
worker.n1.lbfactor=1

worker.n2.port=8009
worker.n2.host=192.168.0.12
worker.n2.type=ajp13
worker.n2.lbfactor=1

worker.n3.port=8009
worker.n3.host=192.168.0.13
worker.n3.type=ajp13
worker.n3.lbfactor=1

worker.loadbalancer.type=lb
worker.loadbalancer.balanced_workers=n1,n2,n3

tomcatlerin kurulu olduğu dizinde gidiyoruz ve conf dizini içinde server.xml dosyasını açıyoruz.

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">

aşağıdaki gibi değiştiriyoruz. n1 yazan yere workers.properties dosyasına göre değiştiriyoruz.

<Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmroute="n1">

Tags: ,

 
1

Linux Httpd mod_jk derlemesi

Posted by Gökhan Şahin on Aug 14, 2013 in Apache 2.2 Http Server, Application Server, Linux

Linux üzerinde Apache 2.2 Web Server üzerinde mod_jk kullanmak istediğinizde mod_jk indiriyoruz.

indirdiğimiz dosyayı açıyoruz.
#tar -xvf tomcat-connectors-1.2.37-src.tar.gz
eğer http server kurulu değilse kuruyoruz.
#yum install httpd
derlemek için gerekli C derleyicilerini yüklüyoruz.
#yum install gcc
#yum install gcc-c++
mod_jk derlenirken httpd-devel paketine ihtiyaç duymaktadır.
#yum install httpd-devel
açılan tar içinde native klasörünü buluyor ve içine giriyoruz.
root ile aşağıdaki komutları kullanıyoruz.
#./configure --with-apxs=/usr/sbin/apxs
#make
#make install
derlenme hatasız tamamlandı ise /etc/httpd/modules altında mod_jk.so dosyası varmı diye kontrol ediyoruz.
Artık worker ayarlarını yapabilirisiniz.

Tags: ,

 
0

Oracle /usr/bin/xdpyinfo. Check if the DISPLAY variable is set Hatası Giderme

Posted by Gökhan Şahin on Dec 30, 2012 in Application Server, OAS

1) root ile login ol su -

2) yandaki komutu çalıştır : xhost +SI:localuser:oracle

3) oracle ile login ol

4) çalıştır ./runInstaller

Tags: ,

 
0

Alfresco solr Tükçe işletim sistemleri hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 14, 2012 in Alfresco, Application Server, Java, Tomcat, Yazılım

Tomcat start ettiğinizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class org.apache.solr.core.SolrConfig$HttpCachingConfig$LastModFrom.OPENTİME

windos kullanıyorsanız Tomcat startup.bat, linux kullanıyorsanız startup.sh dosyasını açın
dosya içine aşağıdaki satırı ekleyin.

JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en

Tags:

 
2

JBoss Server 7.1 No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS hatası

Posted by Gökhan Şahin on Feb 23, 2012 in Application Server, JBoss, Yazılım

JBoss 7.1 web sunucusunu başlatırken aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS

Sunucu üzerinde çift tıklayın.

Open Launch configuration’a tıklıyoruz.

VM arguments kısmına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

-Duser.language=en

 
0

Eclipse’e JBoos 7.0 Eklemek

Posted by Gökhan Şahin on Feb 9, 2012 in Application Server, Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Eclipse JBoos 7.o eklemek için öncelikle Eclipse Indigo indirmeniz gerekir.

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigosr1 bu adresten indirebilirsiniz.

JBoss 7.0 http://www.jboss.org/jbossas/downloads/

Eclipse i kuruduktan sonra Üsteki menüden Help>Install New Software i seçiyoruz.

Work with yazan yere bu link i yazıyoruz. http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/

Tümünü seçip next tuşuna basıyoruz.

Karşımıza çıkan ekrandan next tuşuna basıyoruz.

Review Licenses kısmında I accept the terms of the license agreements seçeneğini seçip finish tuşuna basıyoruz.

Kurulumun bitmesini bekliyoruz.

Menüden File>New>Other seçeneğini seçiyoruz.

Wizards kısmına server yazıyoruz. Server seçeneğini seçiyoruz.

JBoss 7 yazıyoruz. JBoss AS 7.0 ‘ı seçiyoruz.

JBoss 7 nin kurulu olduğu dizini gösteriyoruz.

Doğru dizini seçtikten sonra Finish butonuna basıyoruz.

Server ı görmek için


 
0

Apache Web Server Virtual Directory tanımlama

Posted by Gökhan Şahin on Feb 4, 2011 in Application Server, Yazılım

Apache Web Server üzerinde diskteki bir klasörü sanal dizin olarak tanıtmak için
httpd.conf dosyası içine aşağıdaki örnek gibi ekleme yapılıp http server yeniden başlatılırsa sanal dizin kullanılmaya başlanır.

Alias /urlYolu "/diskteki/kalsorun/yolu"

<Directory “/diskteki/kalsorun/yolu”>

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>


 
0

Oracle Application Server user threads ayarı ile başlatma

Posted by Gökhan Şahin on Oct 20, 2010 in Application Server, Yazılım

Uygulamanızı Oas a deploy ettiniz ve thread li programlarınız. Çalışmıyor. Bunun için yapmanız gereken.

cd $ORACLE_HOME/j2ee/home/config
vi oc4j.properties

oc4j.userThreads=true bu parametreyi ekleyin ve dosyayı kaydedin.

 
3

Oracle Application Server Komut sistemi üzerinden deploy yapmak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 3, 2010 in Application Server, Yazılım

OAS komut sistemi üzerinden deploy yapmak için admin_client.jar jar dosyasını kullanmanız gerekir.
Örnek:
$ORACLE_HOME/jdk/jre/bin/java -jar $ORACLE_HOME/j2ee/home/admin_client.jar deployer:cluster:opmn://SERVERIP:PORT/GROUPNAME oc4jadmin SIFRE -deploy -file WARDOSYAADI.war -deploymentName APPNAME -contextRoot /CONTEXTPATH -bindAllWebApps -parent default

 
0

Oracle Application Server 80 portundan çalıştırma

Posted by Gökhan Şahin on May 17, 2010 in Application Server, Yazılım

Linux üzerine OAS kurduğunuzda default portu 7777 oluyor. Bunu 80 protuna almaya çalıştığınızda hata dönecektir.
Bunun için aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli olacaktır.

root ile login olun

# cd $ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin
# chown root .apachectl
# chmod 6750 .apachectl
# cd $ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf
# vi httpd.conf

Listen:7777 yerine
Listen:80
Port:7777 yerine
Port:80
dosyayı kaydedin

# su - oracle
# opmnctl stopall
# opmnctl startall

Programınızı http://servername degiğinizde çalıştırmak için

# cd $ORACLE_HOME/Apache/Apache/httdocs
# vi index.html.en

index.html.en dosyası içine aşağıdaki komutları yazın document.location kendi uygulamanızın url sini yazın.

<html>
<body>
<script>
document.location='/contextPath/index.jsp';
</script>
</body>
<html>

Copyright © 2020 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.