0

Linux üzerine Oracle ile kullanmak için Tora Kurulumu

Posted by Gökhan Şahin on Mar 23, 2010 in Linux, Pardus

1-> tora-2.1.1.tar.gz indirin

2-> http://www.oracle.com/technology/software/tech/oci/instantclient/htdocs/linuxsoft.html

adresinden

  1. instantclient-basiclite-linux32-11.2.0.1.zip
  2. instantclient-sqlplus-linux32-11.2.0.1.zip
  3. instantclient-sdk-linux32-11.2.0.1.zip dosyaları indirin.

3-> ~$ sudo useradd oracle ~$ sudo groupadd dba ile oralce icin gerekli user ve grup olusturulur.

4-> ~$ sudo mkdir /opt/oracle

5-> ~$ sudo unzip -d /opt/oracle/ instantclient-basiclite-linux32-11.2.0.1.zip

~$ sudo unzip -d /opt/oracle/ instantclient-sdk-linux32-11.2.0.1.zip

~$ sudo unzip -d /opt/oracle/ instantclient-sqlplus-linux32-11.2.0.1.zip

6-> ~$ cd /opt/oracle/instantclient_11_2/

~$ sudo ln -s libclntsh.so.11.1 libclntsh.so

~$ sudo ln -s libocci.so.11.1 libocci.so

~$ sudo mkdir bin

~$ cd bin

~$ sudo ln -s ../sqlplus

~$ cd..

7->~$ sudo pisi install kernel-headers

8-> ~$ export QTDIR=/usr/qt/4

9->tnsnames.ora dosyanızı gerekli dizine kopyalayın

~$ sudo cp /mnt/tnsnames.ora /opt/oracle/instantclient_11_2/admin/

10-> ~$ sudo chown -R oracle:dba /opt/oracle

~$ sudo touch /etc/profile.d/oracle.sh

~$ sudo touch /etc/profile.d/oracle.sh

~$ sudo chmod +x /etc/profile.d/oracle.sh

11-> ~$ sudo vi /etc/profile.d/oracle.sh

export ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient_11_2

export TNS_ADMIN=/opt/oracle/instantclient_11_2/admin

export LD_LIBRARY_PATH=LD_LIBRARY_PATH:$ORACLE_HOME

export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin

12-> ~$ sqlplus abone/abone@KOSKI_GERCEK

sqlplus: error while loading shared libraries: libaio.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory

ÇÖZÜM: paket yöneticisinden libaio ve kernel-source paketi kuruldu.

13-> ~$ ./configure –prefix=/usr –with-instant-client –without-rpath –disable-new-check –with-kde –with-xinerama –with-oracle-includes=/opt/oracle/instantclient_11_2/sdk/include –with-oracle-libraries=/opt/oracle/instantclient_11_2 –enable-libsuffix=

~$ make

~$ make install

 
2

OpenCv ile ilgili döküman

Posted by Gökhan Şahin on Mar 6, 2010 in Uncategorized

Görüntü işleme ile ilgili güzel bir döküman

http://blog.sahinyazilim.net/dosyalar/OReilly-LearningOpenCV.pdf

http://blog.sahinyazilim.net/dosyalar/OpenCV_1.1pre1a.exe

http://blog.sahinyazilim.net/dosyalar/OpenCV-2.0.0a-win32.exe

 
1

64 bit windows 7 de Toad Bağlantı problemi

Posted by Gökhan Şahin on Mar 3, 2010 in Windows, Windows7 64Bit

64 bit windows 7 kurdum makineme Toad dı kurdum ve database bağlantısı yapmak istedim. Fakat daha önce bağlandığım veritabanına bağlanmadım. Hata verdi. Bunun nedenini araştırınca. 64 bit windowstan kaynaklandığını anladım. Toad ı c:\program files(x86)\ altına kurmuştu. Toadı kaldırıp. C:\oraclexe altına kurdum. Toad ile ilgili problemi çözdüm.

 
2

Mobil uygulamada Gps Kordinatı alma

Posted by Gökhan Şahin on Mar 2, 2010 in C#

Windows Mobile 6.1 ve 6.5 için Gps kordinatını almak için Windows Mobile 6 Profesional SDK içinde Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location.dll dosyasını bulabilirsiniz. Bunu Projeye ekledikten sonra aşağıdaki kod ile gps kordinatı alabilirsiniz. Yanlız dikkat etmeniz gereken Gps ten hemen sonuçlar dönmeyebiliyor. Bunun için 5dk bir zaman ve açık bir alanda olmanız gerekiyor.

using Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location;

namespace gpsTest
{
public partial class FormGPS: Form
{
private EventHandler updateDataHandler;
GpsDeviceState device = null;
GpsPosition position = null;
Gps gps = new Gps();
public FormGPS()
{
InitializeComponent();
updateDataHandler = new EventHandler(UpdateData);
gps.DeviceStateChanged += new DeviceStateChangedEventHandler(gps_DeviceStateChanged);
gps.LocationChanged += new LocationChangedEventHandler(gps_LocationChanged);
if (!gps.Opened)
{
gps.Open();
}
}
protected void gps_LocationChanged(object sender, LocationChangedEventArgs args)
{
position = args.Position;
Invoke(updateDataHandler);
}
void gps_DeviceStateChanged(object sender, DeviceStateChangedEventArgs args)
{
device = args.DeviceState;
Invoke(updateDataHandler);
}
void UpdateData(object sender, System.EventArgs args)
{
string enlem;
string boylam;
if (gps.Opened)
{
string str = “” ;
if (position != null)
{
if (position.LatitudeValid && position.LongitudeValid)
{
enlem = “” + position.Latitude;
boylam = “” + position.Longitude;
}
}
}
}

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.