0

Linux Bash Script Örnek

Posted by Gökhan Şahin on May 21, 2010 in Linux

Öncelikle scriptimizi yazacağımız dosyamızı belirtiyoruz

$ which bash >script.sh
$ vi script.sh

dosya içine string tanımlayıp içine Hello World yazıyoruz. ekran çıktısını alıyoruz.

#!/bin/bash
# declare STRING variable
STRING="Hello World"
#print variable on a screen
echo $STRING

scriptimizi kaydedip çalıştırma yetkisi veriyoruz.

$ chmod +x script.sh
$ ./script.sh

İlk scriptiniz yazmış oldunuz
detaylı bilgi için
http://www.linuxconfig.org/Bash_scripting_Tutorial

 
0

Ubuntu Google Chrome java plugin

Posted by Gökhan Şahin on May 20, 2010 in Linux, Ubuntu

Ubunut üzerinde web tarayıcısı olarak Google Chrome kullanıyorsanız. Java çalıştırmak için. Öncelikle makine üzerine bir jre kurun daha sonra
aşağıdaki komutları çalıştırın.
jre kurulum dizini /usr/local/jre1.6.0_17 burayı kendi makinenizdeki pathi vereceksiniz.


# sudo mkdir /opt/google/chrome/plugins
# cd /opt/google/chrome/plugins
# sudo ln -s /usr/local/jre1.6.0_17/lib/i386/libnpjp2.so .

 
0

Oracle Application Server 80 portundan çalıştırma

Posted by Gökhan Şahin on May 17, 2010 in Application Server, Yazılım

Linux üzerine OAS kurduğunuzda default portu 7777 oluyor. Bunu 80 protuna almaya çalıştığınızda hata dönecektir.
Bunun için aşağıdaki komutları çalıştırmanız yeterli olacaktır.

root ile login olun

# cd $ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin
# chown root .apachectl
# chmod 6750 .apachectl
# cd $ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf
# vi httpd.conf

Listen:7777 yerine
Listen:80
Port:7777 yerine
Port:80
dosyayı kaydedin

# su - oracle
# opmnctl stopall
# opmnctl startall

Programınızı http://servername degiğinizde çalıştırmak için

# cd $ORACLE_HOME/Apache/Apache/httdocs
# vi index.html.en

index.html.en dosyası içine aşağıdaki komutları yazın document.location kendi uygulamanızın url sini yazın.

<html>
<body>
<script>
document.location='/contextPath/index.jsp';
</script>
</body>
<html>

 
0

Oracle veritabanında yetki düzenlemeleri.

Posted by Gökhan Şahin on May 17, 2010 in Database, Oracle

Oracle veritabanı kullanıyorsanız. Farklı iki şema üzerinde çalışırken yekti sorunları yaşayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse
user1 şeması altında bir fonksiyon oluşturdunuz.Bunun adına u1f diyelim. Sonra user2 şeması altında başka bir fonksiyon içinde çalıştırmak istiyorsunuz.Bunun adınada u2f diyelim. u1f e user2 için execute hakkı verdiniz. Ama u2f derlemeye çalıştığınızda u1f tanımsız şeklinde bir hata alıyorsunuz. Bunun çözümü için user1 ile aşağıdaki komutu kullanmanız gerekir.

Grant execute on user1.u1f to user2 with grant option;

Kolay gelsin.

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.