8

Eclipse Apache Wicket Projesi Oluşturmak.

Posted by Gökhan Şahin on Oct 28, 2010 in Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Apache Wicket projesi için ben Eclipse Helios versiyonu,Tomcat 7 ve wicket 1.4.12 tercih ettim. Öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları indirmekle başlayalım.
Eclise
Tomcat 7
Wicket 1.4.12
wicket projesinin ihtiyaç duyduğu jar dosyaları var log4j-1.2.13.jar,slf4j-api-1.1.0.jar,slf4j-log4j12-1.1.0.jar bunları internet ten bulabilirsiniz.

İhtiyacımız olan dosyaları indirdikten sonra çalışmamıza başlayabiliriz.(Burda Eclipse ve tomcat ayarlarını bildiğiniz kabul ediyorum. Bu konuda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlar olursa başka bir yazıda bu konuyu inceleriz.)

Bir web projesi oluşturuyoruz.

WEB-INF/lib klasörü altına gerekli olan jar dosyalarını atıyoruz.HelloWorldApplication sınıfını oluşturuyoruz.web.xml dosyasına HelloWorldApplication ile ilgili gerekli ayarları yapıyoruz.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<web-app xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee” xmlns:web=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd” xsi:schemaLocation=”http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd” id=”WebApp_ID” version=”3.0″>
<display-name>WicketApp</display-name>

<filter>
    <filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
    <filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
    <init-param>
     <param-name>applicationClassName</param-name>
     <param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
    </init-param>
  </filter>
  <filter-mapping>
    <filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

</web-app>


Şimdi HelloWorld.java ve HelloWorld.html dosyalarını oluşturuyoruz.


HelloWorld.java


import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}


HelloWorld.html


<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>


HelloWorldApplication.java

import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi Uygulamamızı tomcat’e atıp serverı start edebiliriz.

http://localhost:8080/WicketApp yazdığımızda ekranda HelloWorld! yazısını gördüğünüzde sisteminiz çalışıyor demektir.

Detaylı bilgi için http://wicket.apache.org

 
0

Netbeans 6.8 GlassFish 3.0 “Message Driven Bean cant be managed bean” Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Oct 25, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web, Yazılım

Netbeans 6.8,GlassFish 3.0 ve Ejb 3.0 kullanıp bir proje oluşturdunuz.Projeyi deploy etmeye kalktığınızda. Aşağıdaki mesajı alıyorsanız.
“Message Driven Bean cant be managed bean”
Proje içinde beans.xml dosyası var ise bu dosyayı silin.
Bu GlassFish in bir bug ıdır.

 
1

Oracle Veri tabanındaki tüm tabloların bilgilerini sql ile almak

Posted by Gökhan Şahin on Oct 25, 2010 in Database, Oracle, Yazılım


select * from dba_all_tables

Bu sql ile veritabanındaki bütün tabloları görebilirsiniz.
owner alanından istediğiniz şemanın tablolarına sorgulayabilirsiniz.

Tabloların kolonlarını görmek için aşağıdaki sql’i çalıştırabilirsiniz.

select * from all_tab_cols

Veri tabanındaki tüm objeleri görmek için aşağıdaki sql’i kullanabilirsiniz.
select * from all_objects

Diyelim ki bir şema altındaki tablolara bir user için select hakkı vermek istiyorsunuz.
bunun için ağaşağıdaki sql’i kullanabilirisiniz.
select 'grant select on OWNER.'||table_name||' to USER;' from dba_all_tables where owner='OWNER'
sqldeki Büyük harfle yazılmış olan kısımlardan OWNER yetki vereceğiniz şema USER yetki verilecek Kullanıcı.

 
0

Oracle Log Raw ı Blob tipine çevirme.

Posted by Gökhan Şahin on Oct 25, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

to_lob(log_raw_alan)
komutu ile blob tipine çevirebilirsiniz.

 
0

Linux te belirli aralıklarla yedeklediğiniz dosyaları temizleme script i

Posted by Gökhan Şahin on Oct 21, 2010 in Linux

Diyelim ki her gün sunucuda bir dosya yedekleniyor ve bir hafta önceki dosyaları tutup diğerlerini otomatik silmek istiyorsunuz. Bu durum da bash scripti yazmanız gerekmektedir. Aşağıda örnek bir uygulama görebilirsiniz.

burada ki “TODAY=$(date -d “-4 day” +%s)” 4 sayısını istediğiniz gün sayısı ile değiştirin.


#!/bin/bash
is_older()
{
DATE=$(date -d "$1" +%Y-%m-%d)
TODAY=$(date -d "-4 day" +%s)
COMPARE=$(date -d "$DATE" +%s)
test $(($TODAY - $COMPARE)) -le 0 && return 1 || return 0
}
#DosyaAdi_YYYYMMDD.log
for file in $( ls /home/user/yedek/ );
do
curr_date=`echo $file|cut -d'_' -f2|cut -d'.' -f1`
if is_older $curr_date then
then
rm /home/user/yedek/$file
fi
done

 
0

Oracle Application Server user threads ayarı ile başlatma

Posted by Gökhan Şahin on Oct 20, 2010 in Application Server, Yazılım

Uygulamanızı Oas a deploy ettiniz ve thread li programlarınız. Çalışmıyor. Bunun için yapmanız gereken.

cd $ORACLE_HOME/j2ee/home/config
vi oc4j.properties

oc4j.userThreads=true bu parametreyi ekleyin ve dosyayı kaydedin.

 
0

Oracle export alırken tabloya sorgu kriteri vermek.

Posted by Gökhan Şahin on Oct 18, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Diyelimki bir tablomuz var içindede 2 milyon kaydımız var. Biz bu tablodaki 2 milyon kaydın ilk 1000 tanesini almak istiyoruz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanmanız yeterli olacaktır.

exp user/sifre TABLES=tabloAdi QUERY=\"WHERE rownum<1000\" file=dmp.dmp

Bu kayıtları import etmek için de

imp user/sifre formuser=owner touser=owner TABLES=tabloAdi file=dmp.dmp

iyi çalışmalar.

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.