11

GWT java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class com.google.gwt.dev.js.JsStackEmulator$StackMode.NATİVE Hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 26, 2010 in Java, Web, Yazılım

Google Web Tool kitte uygulamayı commpile ederken

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class com.google.gwt.dev.js.JsStackEmulator$StackMode.NATİVE
Böyle bir hata alırsanız.
Advanced 'ı tıklayın ve açılan kısımda VM arguments kısmına
"-Duser.language=en" bu ayarları ekleyin.

 
2

Netbeans Wicket Uygulaması

Posted by Gökhan Şahin on Nov 22, 2010 in Ide, Java, Netbeans, Web

Öncelikle Netbeans 6.8 kurulumunu yaptığınızı varsayarak. Netbeans ile Wicket uygulaması nasıl geliştirilir bu konuyu inceleyeceğiz.
Yeni bir proje açalım.

Java Web/Web Applicaton’ı seçelim.

Projenin Adını ve Dosya yolunu belirleyelim.

Server ve Context’i seçelim.

Herhangi bir framework seçmiyoruz.

Görüntü aşağıdaki gibi olmalıdır.

Şimdi Projemize web.xml dosyamızı ekleyelim.

web.xml dosyamız içine bu satırları ekliyoruz.
<filter>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<filter-class>org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter</filter-class>
<init-param>
<param-name>applicationClassName</param-name>
<param-value>org.apache.wicket.examples.helloworld.HelloWorldApplication</param-value>
</init-param>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>HelloWorldApplication</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>

java paketimizi oluşturuyoruz.

Şimdi java sınıflarını oluşturuyoruz.

HelloWorld.java ve HelloWorldApplication.java

HelloWorld.java Dosyamız aşağıdaki gibi olmalıdır.

import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;

public class HelloWorld extends WebPage {
  public HelloWorld() {
    add(new Label("message", "Hello World!"));
  }
}

HelloWorldApplication.java

 
import org.apache.wicket.protocol.http.WebApplication;

public class HelloWorldApplication extends WebApplication {
  public HelloWorldApplication() {
  }

  /**
   * @see org.apache.wicket.Application#getHomePage()
   */
  @Override
  public Class getHomePage() {
    return HelloWorld.class;
  }
}

Şimdi HelloWorld.html dosyamızı oluşturalım.


HellolWorld.html dosyasının içine bu satırları ekleyelim.

<html>
<body>
  <span wicket:id="message" id="message">Message goes here</span>
</body>
</html>

Wicket uygulamamızın çalışması için gereken jar dosyalarını netbeans’e tanıtalım.

Menüden Tools>Libraries şeçelim.

New Librariy… butonuna basalım. Açılan ekranda Library Name ‘e Wicket yazalım ve Ok butonuna basalım.


WicketLib.rar Dosyasını bilgisayarınıza indirin ve açın. Jar dosyalarını Add JAR/FOLDER butonuna basarak şeçin ve Ok tuşuna basın.

Proje üzerinde sağ tuşa tıklayın ve açılan menüden properties(“Özellikler”) seçeneğini seçin. Açılan Ekranda Libraries(“Kütüphanler”) şeçin add Library butonuna basarak Wicket kütüphanesini seçin.

Uygulamanızı çalıştırabilirsiniz.

 
2

Binary Dosyayı Blob alana atma.

Posted by Gökhan Şahin on Nov 9, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Öncelikle dosyalarımızı alacağımız tabloyu oluşturalım.

create table TABLO_BLOB (ID NUMBER,BLOB_ALAN BOLB);

Daha sonra dosyalarımız çekemizde bize yardımcı olacak. Prosedürümüzü  oluşturalım.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Load_BLOB_From_File (kalsor in varchar2,file_name in varchar2)
AS
src_loc bfile:= bfilename(kalsor,Load_BLOB_From_File.file_name);
dest_loc BLOB;
begin
insert
into TABLO_BLOB values(1,empty_blob()) returning BLOB_ALAN
into dest_loc;
dbms_lob.open(src_loc,DBMS_LOB.LOB_READONLY);
DBMS_LOB.OPEN(dest_loc, DBMS_LOB.LOB_READWRITE);
DBMS_LOB.LOADFROMFILE(dest_lob=> dest_loc,src_lob => src_loc,amount => DBMS_LOB.getLength(src_loc));
DBMS_LOB.CLOSE(dest_loc);
DBMS_LOB.CLOSE(src_loc);
COMMIT;
end;
/


SELECT * FROM dba_directories;

Şimdi yukarıdaki selecti dba yetkisine sahip bir kullanıcı ile çalıştıralım.Veri tabanının bulunduğu makinede “DIRECTORY_PATH” alanındaki yeri bulucaz ve dosyalarımızı buraya atıcaz.daha sonra kullanırken “DIRECTORY_NAME” alanındaki ismi kullanacağız.
Şimdi kodumuzu yazıp çalıştıralım.

Begin
Load_BLOB_From_File ('ADMIN_DIR','dosya_Adı.pdf');
end;

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.