0

Oracle Row_Number() fonksiyonu kullanımı

Posted by Gökhan Şahin on Dec 27, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Row_number fonksiyonunu ile col degişkenimiz değiştiğinde 1 den başlayan bir colon elde etmek için


create table tablo(col Varchar2(1));

insert into tablo(COL)VALUES('A');
insert into tablo(COL)VALUES('A');
insert into tablo(COL)VALUES('A');
insert into tablo(COL)VALUES('B');
insert into tablo(COL)VALUES('B');
insert into tablo(COL)VALUES('C');
insert into tablo(COL)VALUES('C');
insert into tablo(COL)VALUES('D');
insert into tablo(COL)VALUES('D');
insert into tablo(COL)VALUES('E');
insert into tablo(COL)VALUES('E');
insert into tablo(COL)VALUES('F');
insert into tablo(COL)VALUES('F');

--Sql imizi çalıştırıp sonucu görelim.
select ROW_NUMBER() OVER(partition by col order by col) AS sira,col from tablo

SIRA COL
——————
1 A
2 A
3 A
1 B
2 B
1 C
2 C
1 D
2 D
1 E
2 E
1 F
2 F

 
2

Sonunda Twitter

Posted by Gökhan Şahin on Dec 26, 2010 in Uncategorized

Arkadaşlar sonunda kendime twitter hesabı açtım. Ulaşmak isteyenler için http://twitter.com/gogosahin

 
0

Oracle Veritabanında Sql ile kayıtları yan yana göstermek

Posted by Gökhan Şahin on Dec 25, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Öncelikle Tablomuzu oluşturalım.

create table tablo(col Varchar2(1));

kayıtlarımızı insert edelim.

insert into tablo(COL)VALUES('A');
insert into tablo(COL)VALUES('B');
insert into tablo(COL)VALUES('C');
insert into tablo(COL)VALUES('D');
insert into tablo(COL)VALUES('E');
insert into tablo(COL)VALUES('F');

Aşağıdaki sql in sonucunda kayıtları yan yana göstermiş olacağız.

select a.col,b.col
from (select rownum a,c.* from (
SELECT mod(rownum,2) indis,col
FROM tablo t)c where indis=1) a,(
select rownum a,c.* from (
SELECT mod(rownum,2) indis,col
FROM tablo t)c where indis=0)b
where a.a=b.a

COL COL_1
——————
A B
C D
E F

 
0

Bir projenin daha sonu

Posted by Gökhan Şahin on Dec 24, 2010 in Uncategorized

Yorucu bir maratondan sonra bir projenin daha sonuna yaklaşıyoruz. 6 kişilik bir ekip ile Trabzon belediyesi web tabanlı e-belediye otomasyonunu pazartesinden itibaren kullanabilecek.Tabiki pazartesi günkü stres bizim için yorucu olacak ama üstesinden geleceğimizden eminim.

 
0

Oracle Dummy Kayıt Oluşturma

Posted by Gökhan Şahin on Dec 21, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Sql ile sanal kayıt oluşturmak için aşağıdaki sql i kullanabilirsiniz.

SELECT ROWNUM AS rn FROM dual CONNECT BY ROWNUM < 5;

çıktısı aşağıdaki olacaktır.
RN
--------------
1
2
3
4

 
1

Oracle Archive Log moduna alma ve çıkarma

Posted by Gökhan Şahin on Dec 16, 2010 in Database, Oracle, Yazılım

Veritabanını kapatıp $ORACLE_HOME/admin/SID/pfile dosyası içinde aşağıdaki kısımları kendinize göre düzeltiyorsunuz.

############################
# Archive Log Destinations -benr(10/15/04)
############################
log_archive_dest_1='location=/u02/oradata/cuddle/archive'
log_archive_start=TRUE

Veritabanın bulunduğu makineye bağlanıp
sqlplus “/as sysdba” yazıp giriyoruz.Aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

SQL> startup mount
ORACLE instance started.

SQL> alter database archivelog;
Database altered.

SQL> alter database open;
Database altered.

Kapatmak için veritabanını kapatıyoruz.
pfile içindeki
log_archive_start=FALSE
yapıyoruz.
Veritabanın bulunduğu makineye bağlanıp
sqlplus “/as sysdba” yazıp giriyoruz.Aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

SQL> startup mount
ORACLE instance started.

SQL> alter database noarchivelog;
Database altered.

SQL> alter database open;
Database altered.

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.