0

Oracle 8i Dumy Kayıt

Posted by Gökhan Şahin on Jun 8, 2011 in Database, Oracle, Yazılım

Oracle 8i veritabanında dumy kayıt oluşturmak için

SELECT LEVEL||' kayit' FROM DUAL CONNECT BY LEVEL <= 10 AND PRIOR DBMS_RANDOM.VALUE IS NOT NULL

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.