0

Oracle fonksiyonundan tablo geri dönmek

Posted by Gökhan Şahin on Aug 16, 2011 in Database, Oracle, Yazılım
Öncelikle tablomuzun satırlarını oluşturacak type tipinde bir obje oluşturuyoruz.

create or replace type t_row as object (
col1 NUMBER,
col2 varchar2(10),
);
/

Tablomuzu temsil edecek type tipinde objeyi oluşturuyoruz.


create or replace type t_tbl as table of t_row;/

Tablomuzun içini dolduracak fonksiyonu oluşturuyoruz.

create or replace function fnc_doldur(pkayitSayisi Number) return t_tbl as

v_ret   t_tbl;

begin

for r in 1..pkayitSayisi loop

v_ret.extend;

v_ret(v_ret.count) := t_row(1,'KAYIT'||r);

end loop;

return v_ret;

end;

/

Select çekip tabloyu görebiliriz.

select * from table(fnc_doldur(5));

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.