2

JBoss Server 7.1 No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS hatası

Posted by Gökhan Şahin on Feb 23, 2012 in Application Server, JBoss, Yazılım

JBoss 7.1 web sunucusunu başlatırken aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class java.util.concurrent.TimeUnit.MİLLİSECONDS

Sunucu üzerinde çift tıklayın.

Open Launch configuration’a tıklıyoruz.

VM arguments kısmına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

-Duser.language=en

 
2

Bartender Programı ve VBScript ile barkod yazdırma

Posted by Gökhan Şahin on Feb 11, 2012 in Java, Yazılım

Barkod yazıcılardan çıktı almak her zaman problemli bir iş olmuştur. Bartender programı biz bu konuda kolaylık sağlamış. .Net uygulaması yapan arkadaşlar için C# ve Vb.Net uyumlu. Javada geliştiren arkadaşlar vbscript kullanmak zorunda. Bunun için bir örnek yapmak istedim.

Öncelikle BarTender programı ile bir dizyan yapmamız gerekiyor. Üsteki menüden barkod simgesine tıklayıp bir barkod ekliyoruz.

ekledikten sonra çift tıklayıp. Açılan pencereden veri kaynağını seçiyoruz.

Gelişmiş butonuna basıyoruz. Paylaş ad kısmında barkod yazıyoruz.

dizaynımızı c:\barkod.btw olarak kaydediyoruz.

Her hangi bir text editör açıp scriptimizi  yazmaya başlıyoruz.

dim btApp
dim btFmt
set btApp = Createobject("BarTender.Application")
btApp.Visible = false
Set wShell = CreateObject("WScript.Shell")
set btFmt = btApp.Formats.Open("C:\barkod.btw",false,"")
Set WShell = Nothing
btFmt.EnablePrompting = false
'bizim dizaynda tanımladığımız. paylaş ad kısmında yazan barkod u belirtiyoruz.
btFmt.SetNamedSubStringValue "barkod","305"
btFmt.IdenticalCopiesOfLabel = 1
btFmt.PrintOut false,false
'Otomatik kesmesi için ekliyoruz.
'btFmt.PageSetup.MediaHandling.Action = 4
btFmt.Close(1)
btApp.Quit(1)
set btFmt = nothing
set btApp = nothing


Java da kullanmak için scriptimizi c:\yaz.wbs olarak kaydediyoruz.

Java kodumuz dan aşağıdaki komutu çağırıyoruz.

Runtime.getRuntime().exec("rundll32 url.dll,FileProtocolHandler c:\yaz.wbs");

 
0

Eclipse’e JBoos 7.0 Eklemek

Posted by Gökhan Şahin on Feb 9, 2012 in Application Server, Eclipse, Ide, Java, Web, Yazılım

Eclipse JBoos 7.o eklemek için öncelikle Eclipse Indigo indirmeniz gerekir.

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/indigosr1 bu adresten indirebilirsiniz.

JBoss 7.0 http://www.jboss.org/jbossas/downloads/

Eclipse i kuruduktan sonra Üsteki menüden Help>Install New Software i seçiyoruz.

Work with yazan yere bu link i yazıyoruz. http://download.jboss.org/jbosstools/updates/development/indigo/

Tümünü seçip next tuşuna basıyoruz.

Karşımıza çıkan ekrandan next tuşuna basıyoruz.

Review Licenses kısmında I accept the terms of the license agreements seçeneğini seçip finish tuşuna basıyoruz.

Kurulumun bitmesini bekliyoruz.

Menüden File>New>Other seçeneğini seçiyoruz.

Wizards kısmına server yazıyoruz. Server seçeneğini seçiyoruz.

JBoss 7 yazıyoruz. JBoss AS 7.0 ‘ı seçiyoruz.

JBoss 7 nin kurulu olduğu dizini gösteriyoruz.

Doğru dizini seçtikten sonra Finish butonuna basıyoruz.

Server ı görmek için


Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.