0

Java Uygulamasını Servis olarak çalıştırmak.

Posted by Gökhan Şahin on Apr 17, 2012 in Java, Linux

Bunun için öncelikle Java Services Wrapper’ı indirmemiz gerekiyor.
burdan indirebilirsiniz
Ben linux kısmını anlatacağım.
İndirdiğimiz wrapper tar dosyasını home dizinine atıp açıyoruz.
tar -xvf wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st.tar
wrapper_home =/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st
uygulama dosyanızı wrapper_home a kopyalıyoruz.
uygulamanın ihtiyaç duyduğu libleri wrapper_home/lib altına kopyalıyoruz.
wrapper_home/conf dizini içindeki wrapper.conf dosyasını açıyoruz.

Wrapper Class

wrapper.java.mainclass=org.tanukisoftware.wrapper.WrapperSimpleApp

uygulama jar dosyasını

wrapper.java.classpath.1=../lib/wrappertest.jar
wrapper.java.classpath.2=../lib/wrapper.jar
wrapper.java.classpath.3=../app.jar

Uygulama için gerekli jarları eklemeye devam ediyoruz.

wrapper.java.classpath.4=../lib/commons-logging.jar
wrapper.java.classpath.5=../lib/org.springframework.asm.jar
wrapper.java.classpath.6=../lib/org.springframework.beans.jar
wrapper.java.classpath.7=../lib/org.springframework.context.jar
wrapper.java.classpath.8=../lib/org.springframework.context.support.jar
wrapper.java.classpath.9=../lib/org.springframework.core.jar
wrapper.java.classpath.10=../lib/org.springframework.expression.jar
wrapper.java.classpath.11=../lib/org.springframework.transaction.jar
wrapper.java.classpath.12=../lib/log4j-1.2.15.jar
wrapper.java.classpath.13=../lib/quartz-1.8.3.jar
wrapper.java.classpath.14=../lib/slf4j-api-1.5.10.jar
wrapper.java.classpath.15=../lib/slf4j-log4j12-1.5.10.jar

Uygulama main sınıfını belirtiyoruz.

wrapper.app.parameter.1=jsw.main.Main

Servis Bilgilerini belirtiyoruz.

# Name of the service
wrapper.name=Uygulamam
# Display name of the service
wrapper.displayname=Uygulama Ismi
# Description of the service
wrapper.description=Uygulama Aciklamasi

wrapper_home a gidip testwrapper açıyoruz.

# Application
APP_NAME="uygulama"
APP_LONG_NAME="Uygulama Application"

# Wrapper
WRAPPER_CMD="/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st/bin/wrapper"
WRAPPER_CONF="/home/user/wrapper-linux-x86-64-3.5.14-st/conf/wrapper.conf"

olarak değiştiriyoruz
testwrapper dosyasının adını servisadi olarak değiştiriyoruz.

Servisimizin çalıştığına emin olmak için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz. Bir hata aldı isek wrapper_home/logs klasörü çindeki log dosyasına bakınız.

sh wrapper_home/bin/servisadi console

servisimiz çalıştığına göre servisimizi install edelim.

sh wrapper_home/bin/servisadi install

/etc/init.d/servisadi start

ile servisimizi çalıştıralım.

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.