0

Postgresql postgres kullanıcısının şifresini kurtarmak.

Posted by Gökhan Şahin on Jan 30, 2013 in Database, Postgresql

pg_hba.conf dosyası içinde

host all all 127.0.0.1/32 md5

yazan kısımı bulun
md5 yazan kısmı trust olarak değiştirin
postgresql i restart edin.

psql i çalıştırın

alter user postgres with password 'yeni_sifre';
enter tuşuna basın ALTER ROLE yazısını göreceksiniz.
\q yazıp enter tuşuna basıp psql den çıkın
pg_hba.conf da yaptığınız değişklliği geri alın ve postgresql i restart edin.

Tags:

 
0

Linux cpio kullanımı Copy In – Out

Posted by Gökhan Şahin on Jan 17, 2013 in Uncategorized

cpio .cpio uzantılı dosyaları sıkıştırma ve açmak için kullanır.

Sıkıştırmak için

$ ls
file1.o file2.o file3.o

$ ls | cpio -ov > /tmp/object.cpio

Açmak için

$ mkdir output
output isimli bir kalsör oluşturuyoruz.
$ cd output
output içinde cpio isimli dosyamızı açıyoruz.
$ cpio -idv < /tmp/object.cpio

Tags:

 
0

Linux VNC server ayarı

Posted by Gökhan Şahin on Jan 16, 2013 in Uncategorized

vncserver :1 komutu ile vncserver ı start ederiz.
desktopun gözükmesi için kullanıcının home dizine gidip .vnc/xstartup dosyası içindeki
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
satırlarındaki # leri kaldırın.
sonra vncserver restart edin.
freewall açık ise 5901:tcp açın

Tags:

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.