0

Linux cpio kullanımı Copy In – Out

Posted by Gökhan Şahin on Jan 17, 2013 in Uncategorized

cpio .cpio uzantılı dosyaları sıkıştırma ve açmak için kullanır.

Sıkıştırmak için

$ ls
file1.o file2.o file3.o

$ ls | cpio -ov > /tmp/object.cpio

Açmak için

$ mkdir output
output isimli bir kalsör oluşturuyoruz.
$ cd output
output içinde cpio isimli dosyamızı açıyoruz.
$ cpio -idv < /tmp/object.cpio

Tags:

 
0

Linux VNC server ayarı

Posted by Gökhan Şahin on Jan 16, 2013 in Uncategorized

vncserver :1 komutu ile vncserver ı start ederiz.
desktopun gözükmesi için kullanıcının home dizine gidip .vnc/xstartup dosyası içindeki
unset SESSION_MANAGER
exec /etc/X11/xinit/xinitrc
satırlarındaki # leri kaldırın.
sonra vncserver restart edin.
freewall açık ise 5901:tcp açın

Tags:

 
0

Oracle Apache httpd libdb.so error

Posted by Gökhan Şahin on Dec 31, 2012 in Uncategorized

loading shared libraries: libdb.so.2: cannot open shared object file Hatasında aşağıdaki işlemler yapılır.
1) opmnctl shutdown.
2) ln -s /usr/lib/libgdbm.so.2.0.0 /usr/lib/libdb.so.2
3) opmnctl startall.

Tags: ,

 
0

Oracle /usr/bin/xdpyinfo. Check if the DISPLAY variable is set Hatası Giderme

Posted by Gökhan Şahin on Dec 30, 2012 in Application Server, OAS

1) root ile login ol su -

2) yandaki komutu çalıştır : xhost +SI:localuser:oracle

3) oracle ile login ol

4) çalıştır ./runInstaller

Tags: ,

 
0

Alfresco solr Tükçe işletim sistemleri hatası

Posted by Gökhan Şahin on Nov 14, 2012 in Alfresco, Application Server, Java, Tomcat, Yazılım

Tomcat start ettiğinizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız.

java.lang.IllegalArgumentException: No enum const class org.apache.solr.core.SolrConfig$HttpCachingConfig$LastModFrom.OPENTİME

windos kullanıyorsanız Tomcat startup.bat, linux kullanıyorsanız startup.sh dosyasını açın
dosya içine aşağıdaki satırı ekleyin.

JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Duser.language=en

Tags:

 
0

Html Utf-8 Kararkter Kodları

Posted by Gökhan Şahin on Oct 8, 2012 in HTML, Yazılım

Ulusal dil karakter kodlama sisteminde türkçe karakterlerin bulunmaması pek çoklarımız için sitelerimiz başta olmak üzere pek çok uygulama da tuhaf görünümlü yazılar olarak çıktığından dolayı bizleri sıkıntıya sokmaktadır. (Özellikle de ç, Ç, ı, İ, ö, Ö, ğ, Ğ, ü, Ö, ş, Ş  harflerinin html çıktaları genelde sorunlu çıkmaktadır.)

Türkçe dil kodlamaları genellikle iso-8859-9 veya latin-5 olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında UTF-8 (Unicode) karakter kodlaması kullananlar için gerekli düzenlemeler sistemlerinde yapılmamış ise Türkçe karakterlerin html çıktılarında tuhaf şekiller ve yazı bozulmaları meydana gelecektir.

Türkçe karakter kodlama çıktılarında (html çıktılarında) sorun yaşayanlar aşağıdaki UTF-8 Türkçe ve diğer karakter html ve hex ve Numaratik kod çıktı kodlarını tablomuzda bulabilirsiniz.

Türkçe Karakter Kod Çıktıları :

Display(Türkçe Harf) Friendly Code(Html Çıktısı) Numerical Code(Numaratik Kodu) Description(Açıklaması)
İ &#304; Capital I-dotted
ı &#305; Lowercase i-dotless
Ö &Ouml; &#214; Capital O-umlaut
ö &ouml; &#246; Lowercase o-umlaut
Ö &Uuml; &#220; Capital U-umlaut
ü &uuml; &#252; Lowercase u-umlaut
Ç &Ccedil; &#199; Capital C-cedil
ç &ccedil; &#231; Lowercase c-cedil
Ğ &#286; Capital G-breve
ğ &#287; Lowercase g-breve
Ş &#350; Capital S-cedil
ş &#351; Lowercase s-cedil
&#8356; New Lira

Genel Karakter Kod Çıktıları :

Character(Karakterler) Friendly Code(Html Kod Çıktısı) Numerical Code(Numaratik Kod Çıktısı) Hex Code Description(Açıklaması)
A A &#65; &#x41; Capital A
a a &#97; &#x61; Lowercase A
Ö &Agrave; &#192; &#xC0; Capital A-grave
Ö &agrave; &#224; &#xE0; Lowercase A-grave
Ö &Aacute; &#193; &#xC1; Capital A-acute
Ö¡ &aacute; &#225; &#xE1; Lowercase A-acute
ւ &Acirc; &#194; &#xC2; Capital A-circumflex
Ö¢ &acirc; &#226; &#xE2; Lowercase A-circumflex
Ö &Atilde; &#195; &#xC3; Capital A-tilde
Ö£ &atilde; &#227; &#xE3; Lowercase A-tilde
ք &Auml; &#196; &#xC4; Capital A-umlaut
Ö¤ &auml; &#228; &#xE4; Lowercase A-umlaut
օ &Aring; &#197; &#xC5; Capital A-ring
Ö¥ &aring; &#229; &#xE5; Lowercase A-umlaut
Ğ &#256; &#x100; Capital A-macron
ğ &#257; &#x101; Lowercase A-macron
Ğ &#258; &#x102; Capital A-breve
ğ &#259; &#x103; Lowercase A-breve
Ğ &#260; &#x104; Capital A-ogonek
ğ… &#261; &#x105; Lowercase A-ogonek
Ç &#478; &#x1DE; Capital A-diaeresis and macron
Ç &#479; &#x1DF; Lowercase A-diaeresis and macron
Ǻ &#506; &#x1FA; Capital A-acute ring
Ç» &#507; &#x1FB; Lowercase A-acute ring
Ö &AElig; &#198; &#xC6; Capital AE Ligature
Ö &aelig; &#230; &#xE6; Lowercase AE Ligature
Ǽ &#508; &#x1FC; Capital AE Ligature-acute
ǽ &#509; &#x1FD; Lowercase AE Ligature-acute
B B &#66; &#x42; Capital B
b b &#98; &#x62; Lowercase B
á &#7682; &#x1E02; Capital B-dot
á &#7683; &#x1E03; Lowercase B-dot
C C &#67; &#x43; Capital C
c c &#99; &#x63; Lowercase C
ğ† &#262; &#x106; Capital C-acute
ğ‡ &#263; &#x107; Lowercase C-acute
Ç &Ccedil; &#199; &#xC7; Capital C-cedilla
ç &ccedil; &#231; &#xE7; Lowercase C-cedilla
ğ &#268; &#x10C; Capital C-hachek
ğ &#269; &#x10D; Lowercase C-hachek
ğ &#264; &#x108; Capital C-circumflex
ğ &#265; &#x109; Lowercase C-circumflex
ğ &#266; &#x10A; Capital C-dot
ğ &#267; &#x10B; Lowercase C-dot
D D &#68; &#x44; Capital D
d d &#100; &#x64; Lowercase D
á &#7696; &#x1E10; Capital D-cedilla
á &#7697; &#x1E11; Lowercase D-cedilla
ğ &#270; &#x10E; Capital D-hachek
ğ &#271; &#x10F; Lowercase D-hachek
á &#7690; &#x1E0A; Capital D-dot
á &#7691; &#x1E0B; Lowercase D-dot
ğ &#272; &#x110; Capital D-stroke
ğ &#273; &#x111; Lowercase D-stroke
Ö &ETH; &#208; &#xD0; Capital Eth (Icelandic)
Ö° &eth; &#240; &#xF0; Lowercase Eth (Icelandic)
DZ or Dz &#497; or &498; &#x1F1; or &#x1F2; Capital DZ Ligature
dz &#499; &#x1F3; Lowercase DZ Ligature
Ç or Dž &#452; or &#453; &#x1C4; or &#x1C5; Capital DZ-hachek
Ç &#454; &#x1C6; Lowercase DZ-hachek
E E &#69; &#x45; Capital E
e e &#101; &#x65; Lowercase E
Ö &Egrave; &#200; &#xC8; Capital E-grave
Ö¨ &egrave; &#232; &#xE8; Lowercase E-grave
Ö &Eacute; &#201; &#xC9; Capital E-acute
Ö &eacute; &#233; &#xE9; Lowercase E-acute
ğ &#282; &#x11A; Capital E-hachek
ğ &#283; &#x11B; Lowercase E-hachek
Ö &Ecirc; &#202; &#xCA; Capital E-circumflex
Öª &ecirc; &#234; &#xEA; Lowercase E-circumflex
Ö &Euml; &#203; &#xCB; Capital E-umlaut
Ö« &euml; &#235; &#xEB; Lowercase E-umlaut
ğ &#274; &#x112; Capital E-macron
ğ &#275; &#x113; Lowercase E-macron
ğ &#276; &#x114; Capital E-breve
ğ &#277; &#x115; Lowercase E-breve
ğ &#280; &#x118; Capital E-ogonek
ğ &#281; &#x119; Lowercase E-ogonek
ğ &#278; &#x116; Capital E-dot
ğ &#279; &#x117; Lowercase E-dot
Æ· &#439; &#x1B7; Capital Ezh
Ê &#658; &#x292; Lowercase Ezh
Ç® &#494; &#x1EE; Capital Ezh-hachek
ǯ &#495; &#x1EF; Lowercase Ezh-hachek
F F &#70; &#x46; Capital F
f f &#102; &#x66; Lowercase F
á &#7710; &#x1E1E; Capital F-dot
á &#7711; &#x1E1F; Lowercase F-dot
Æ &#402; &#x192; Lowercase F-hook
ï¬ &#64256; &#xFB00; Lowercase FF Ligature
ï¬ &#64257; &#xFB01; Lowercase FI Ligature
ï¬ &#64258; &#xFB02; Lowercase FL Ligature
ï¬ &#64259; &#xFB03; Lowercase FFI Ligature
ï¬ &#64260; &#xFB04; Lowercase FFL Ligature
ſt &#64261; &#xFB05; Lowercase FT Ligature
G G &#71; &#x47; Capital G
g g &#103; &#x67; Lowercase G
Ç´ &#500; &#x1F4; Capital G-acute
ǵ &#501; &#x1F5; Lowercase G-acute
ğ¢ &#290; &#x122; Capital G-cedilla
ğ£ &#291; &#x123; Lowercase G-cedilla
Ǧ &#486; &#x1E6; Capital G-hachek
ǧ &#487; &#x1E7; Lowercase G-hachek
ğ &#284; &#x11C; Capital G-circumflex
ğ &#285; &#x11D; Lowercase G-circumflex
Ğ &#286; &#x11E; Capital G-breve
ğ &#287; &#x11F; Lowercase G-breve
ğ &#288; &#x120; Capital G-dot
ğ¡ &#289; &#x121; Lowercase G-dot
Ǥ &#484; &#x1E4; Capital G-stroke
Ç¥ &#485; &#x1E5; Lowercase G-stroke
H H &#72; &#x48; Capital H
h h &#104; &#x68; Lowercase H
ğ¤ &#292; &#x124; Capital H-circumflex
ğ¥ &#293; &#x125; Lowercase H-circumflex
ğ¦ &#294; &#x126; Capital H-stroke
ğ§ &#295; &#x127; Lowercase H-stroke
I I &#73; &#x49; Capital I
i i &#105; &#x69; Lowercase I
Ö &Igrave; &#204; &#xCC; Capital I-grave
Ö¬ &igrave; &#236; &#xEC; Lowercase I-grave
Ö &Iacute; &#205; &#xCD; Capital I-acute
Ö­ &iacute; &#237; &#xED; Lowercase I-acute
Ö &Icirc; &#206; &#xCE; Capital I-circumflex
Ö® &icirc; &#238; &#xEE; Lowercase I-circumflex
ğ¨ &#296; &#x128; Capital I-tilde
ğ© &#297; &#x129; Lowercase I-tilde
Ö &Iuml; &#207; &#xCF; Capital I-umlaut
Ö¯ &iuml; &#239; &#xEF; Lowercase I-umlaut
ğª &#298; &#x12A; Capital I-macron
ğ« &#299; &#x12B; Lowercase I-macron
ğ¬ &#300; &#x12C; Capital I-breve
ğ­ &#301; &#x12D; Lowercase I-breve
ğ® &#302; &#x12E; Capital I-ogonek
ğ¯ &#303; &#x12F; Lowercase I-ogonek
İ &#304; &#x130; Capital I-dot
ı &#305; &#x131; Lowercase I-dotless
ğ² &#306; &#x132; Capital IJ Ligature
ğ³ &#307; &#x133; Lowercase IJ Ligature
J J &#74; &#x4A; Capital J
j j &#106; &#x6A; Lowercase J
ğ´ &#308; &#x134; Capital J-circumflex
ğµ &#309; &#x135; Lowercase J-circumflex
K K &#75; &#x4B; Capital K
k k &#107; &#x6B; Lowercase K
Ḱ &#7728; &#x1E30; Capital K-acute
ḱ &#7729; &#x1E31; Lowercase K-acute
ğ¶ &#310; &#x136; Capital K-cedilla
ğ· &#311; &#x137; Lowercase K-cedilla
Ǩ &#488; &#x1E8; Capital K-hachek
Ç© &#489; &#x1E9; Lowercase K-hachek
ğ¸ &#312; &#x138; Small Capital K
L L &#76; &#x4C; Capital L
l l &#108; &#x6C; Lowercase L
ğ¹ &#313; &#x139; Capital L-acute
ğº &#314; &#x13A; Lowercase L-acute
ğ» &#315; &#x13B; Capital L-cedilla
ğ¼ &#316; &#x13C; Lowercase L-cedilla
ğ½ &#317; &#x13D; Capital L-hachek
ğ¾ &#318; &#x13E; Lowercase L-hachek
ğ¿ &#319; &#x13F; Capital L-middle dot
ŀ &#320; &#x140; Lowercase L-middle dot
Å &#321; &#x141; Capital L-stroke
Å &#322; &#x142; Lowercase L-stroke
Ç or Ç &#455; or &#456; &#x1C7; or &#x1C8; Capital LJ Ligature
Ç &#457; &#x1C9; Lowercase LJ Ligature
M M &#77; &#x4D; Capital M
m m &#109; &#x6D; Lowercase M
á¹ &#7744; &#x1E40; Capital M-dot
á¹ &#7745; &#x1E41; Lowercase M-dot
N N &#78; &#x4E; Capital N
n n &#110; &#x6E; Lowercase N
Å &#323; &#x143; Capital N-acute
Å &#324; &#x144; Lowercase N-acute
Ņ &#325; &#x145; Capital N-cedilla
Å &#326; &#x146; Lowercase N-cedilla
Å &#327; &#x147; Capital N-hachek
Å &#328; &#x148; Lowercase N-hachek
Ö &Ntilde; &#209; &#xD1; Capital N-tilde
Ö± &ntilde; &#241; &#xF1; Lowercase N-tilde
Å &#329; &#x149; Lowercase N-apostrophe (before)
Å &#330; &#x14A; Capital Eng
Å &#331; &#x14B; Lowercase Eng
Ç or Ç &#458; or &#459; &#x1CA; or &#x1CB; Capital NJ Ligature
Ç &#460; &#x1CC; Lowercase NJ Ligature
O O &#79; &#x4F; Capital O
o o &#111; &#x6F; Lowercase O
Ö &Ograve; &#210; &#xD2; Capital O-grave
Ö² &ograve; &#242; &#xF2; Lowercase O-grave
Ö &Oacute; &#211; &#xD3; Capital O-acute
Ö³ &oacute; &#243; &#xF3; Lowercase O-acute
Ö &Ocirc; &#212; &#xD4; Capital O-circumflex
Ö´ &ocirc; &#244; &#xF4; Lowercase O-circumflex
Ö &Otilde; &#213; &#xD5; Capital O-tilde
Öµ &otilde; &#245; &#xF5; Lowercase O-tilde
Ö &Ouml; &#214; &#xD6; Capital O-umlaut
ö &ouml; &#246; &#xF6; Lowercase O-umlaut
Å &#332; &#x14C; Capital O-macron
Å &#333; &#x14D; Lowercase O-macron
Å &#334; &#x14E; Capital O-breve
Å &#335; &#x14F; Lowercase O-breve
Ö &Oslash; &#216; &#xD8; Capital O-slash
Ö¸ &oslash; &#248; &#xF8; Lowercase O-slash
Å &#336; &#x150; Capital O-double acute
Å &#337; &#x151; Lowercase O-double acute
Ǿ &#510; &#x1FE; Capital O-acute slash
Ç¿ &#511; &#x1FF; Lowercase O-acute slash
Å &OElig; &#338; &#x152; Capital OE Ligature
Å &oelig; &#339; &#x153; Lowercase OE Ligature
P P &#80; &#x50; Capital P
p p &#112; &#x70; Lowercase P
á¹ &#7766; &#x1E56; Capital P-dot
á¹ &#7767; &#x1E57; Lowercase P-dot
Q Q &#81; &#x51; Capital Q
q q &#113; &#x71; Lowercase Q
R R &#82; &#x52; Capital R
r r &#114; &#x72; Lowercase R
Å &#340; &#x154; Capital R-acute
Å &#341; &#x155; Lowercase R-acute
Å &#342; &#x156; Capital R-cedilla
Å &#343; &#x157; Lowercase R-cedilla
Å &#344; &#x158; Capital R-hachek
Å &#345; &#x159; Lowercase R-hachek
ɼ &#636; &#x27C; Lowercase R-Long leg
S S &#83; &#x53; Capital S
s s &#115; &#x73; Lowercase S
Ś &#346; &#x15A; Capital S-acute
ś &#347; &#x15B; Lowercase S-acute
Ş &#350; &#x15E; Capital S-cedilla
ş &#351; &#x15F; Lowercase S-cedilla
Å &#352; &#x160; Capital S-hachek
Å¡ &#353; &#x161; Lowercase S-hachek
Å &#348; &#x15C; Capital S-circumflex
Å &#349; &#x15D; Lowercase S-circumflex
á¹ &#7776; &#x1E60; Capital S-dot
ṡ &#7777; &#x1E61; Lowercase S-dot
Å¿ &#383; &#x17F; Lowercase S-long
Ö &szlig; &#223; &#xDF; Lowercase SZ Ligature
T T &#84; &#x54; Capital T
t t &#116; &#x74; Lowercase T
Å¢ &#354; &#x162; Capital T-cedilla
Å£ &#355; &#x163; Lowercase T-cedilla
Ť &#356; &#x164; Capital T-hachek
Å¥ &#357; &#x165; Lowercase T-hachek
Ṫ &#7786; &#x1E6A; Capital T-dot
ṫ &#7787; &#x1E6B; Lowercase T-dot
Ŧ &#358; &#x166; Capital T-stroke
ŧ &#359; &#x167; Lowercase T-stroke
Ö &THORN; &#222; &#xDE; Capital Thorn
Ö¾ &thorn; &#254; &#xFE; Lowercase Thorn
U U &#85; &#x55; Capital U
u u &#117; &#x75; Lowercase U
Ö &Ugrave; &#217; &#xD9; Capital U-grave
Ö¹ &ugrave; &#249; &#xF9; Lowercase U-grave
Ö &Uacute; &#218; &#xDA; Capital U-acute
Öº &uacute; &#250; &#xFA; Lowercase U-acute
Ö &Ucirc; &#219; &#xDB; Capital U-circumflex
Ö» &ucirc; &#251; &#xFB; Lowercase U-circumflex
Ũ &#360; &#x168; Capital U-tilde
Å© &#361; &#x169; Lowercase U-tilde
Ö &Uuml; &#220; &#xDC; Capital U-umlaut
ü &uuml; &#252; &#xFC; Lowercase U-umlaut
Å® &#366; &#x16E; Capital U-ring
ů &#367; &#x16F; Lowercase U-ring
Ū &#362; &#x16A; Capital U-macron
Å« &#363; &#x16B; Lowercase U-macron
Ŭ &#364; &#x16C; Capital U-breve
Å­ &#365; &#x16D; Lowercase U-breve
Ų &#370; &#x172; Capital U-ogonek
ų &#371; &#x173; Lowercase U-ogonek
Å° &#368; &#x170; Capital U-double acute
ű &#369; &#x171; Lowercase U-double acute
V V &#86; &#x56; Capital V
v v &#118; &#x76; Lowercase V
W W &#87; &#x57; Capital W
w w &#119; &#x77; Lowercase W
Ẁ &#7808; &#x1E80; Capital W-grave
ẁ &#7809; &#x1E81; Lowercase W-grave
Ạ&#7810; &#x1E82; Capital W-acute
Ạ&#7811; &#x1E83; Lowercase W-acute
Å´ &#372; &#x174; Capital W-circumflex
ŵ &#373; &#x175; Lowercase W-circumflex
Ạ&#7812; &#x1E84; Capital W-umlaut
ẅ &#7813; &#x1E85; Lowercase W-umlaut
X X &#88; &#x58; Capital X
x x &#120; &#x78; Lowercase X
Y Y &#89; &#x59; Capital Y
y y &#121; &#x79; Lowercase Y
Ỳ &#7922; &#x1EF2; Capital Y-grave
ỳ &#7923; &#x1EF3; Lowercase Y-grave
֝ &Yacute; &#221; &#xDD; Capital Y-acute
Ö½ &yacute; &#253; &#xFD; Lowercase Y-acute
Ŷ &#374; &#x176; Capital Y-circumflex
Å· &#375; &#x177; Lowercase Y-circumflex
Ÿ &Yuml; &#159; &#x9F; Capital Y-umlaut
Ö¿ &yuml; &#255; &#xFF; Lowercase Y-umlaut
Z Z &#90; &#x5A; Capital Z
z z &#122; &#x7A; Lowercase Z
Ź &#377; &#x179; Capital Z-acute
ź &#378; &#x17A; Lowercase Z-acute
Ž &#381; &#x17D; Capital Z-hachek
ž &#382; &#x17E; Lowercase Z-hachek
Å» &#379; &#x17B; Capital Z-dot
ż &#380; &#x17C; Lowercase Z-dot

Tags:

 
0

SVN Kurulumu ve Apache2 ile entegrasyonu

Posted by Gökhan Şahin on Sep 11, 2012 in Uncategorized

# apt-get update

# apt-get install subversion

# apt-get install libapache2-svn

# vi /etc/apache2/apache2.conf

<Location /svn>

DAV svn
SVNParentPath /home/svn/svn-repos
AuthType Basic
AuthName “Subversion repository”
AuthUserFile /etc/svn-passwd
Require valid-user

<Location /svn>

# vi /etc/apache2/ports.conf Listen 81

#/etc/init.d/apache2 restart

#svnadmin create REPOS_KLASOR

#chown -R www-data:svn REPOS_KLASOR/

#chmod -R o-rx REPOS_KLASOR/

#chmod -R g+w REPOS_KLASOR/

#useradd USER_NAME -g svn

passwd PASSWORD

#htpasswd -cm /etc/svn-passwd PASSWORD

———————

#useradd  USER_NAME  -g svn

#passwd USER_NAME

#htpasswd -m /etc/svn-passwd USER_NAME

#/home/svn/myrepos.acl

dosyasinda gerekli yetkileri verilmeli.

Tags: , ,

 
0

JSF çoklu dil desteği

Posted by Gökhan Şahin on Jul 19, 2012 in JSF, Java, Web, Yazılım

jsf ile programınızın birden fazla dil ile çalışmasını istiyorsanız.
kodların olduğu dosya yoluna message.properties, message_tr.properties ve message_en.properties dosyalarını
oluşturuyoruz.
Dosyaları açıp içine
default ve en için
user.name=Username
tr için
user.name=Kullanıcı adı
yazıyoruz.
Faceconfig.xml dosyasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz.

<application>

<resource-bundle>

<base-name>messages</base-name>

<var>messages</var>

</resource-bundle>

..

..

<locale-config>

<default-locale>tr</default-locale>

<supported-locale>en</supported-locale>

</locale-config>

</application>

@Named

@SessionScoped

public class UserSessionMB implements Serializable {

private Locale userLocale;

public UserSessionMB(){
//Buraya login olan kullanıcının yada loginde sorduğunuz lokasyon bilgisini giriniz.
userLocale = new Locale('tr');
}

public Locale getUserLocale() {
return userLocale;
}
}

Kullandığınız template yada her safanın başına aşağıdaki komutu yazın

<f:view contentType="text/html" locale="#{userSessionMB.userLocale}">

<f:loadBundle basename="messages" var="msg" />

<body>

<h:outputLabel value="#{msg['user.userName']}" />

</body>

</f:view>

Tags: ,

 
0

JSF Component Bulamak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

private UIComponent findComponent(UIComponent c, String id) {
if (id.equals(c.getId())) {
return c;
}
Iterator kids = c.getFacetsAndChildren();
while (kids.hasNext()) {
UIComponent found = findComponent(kids.next(), id);
if (found != null) {
return found;
}
}
return null;
}

Root ‘u bulup bulmak istediğmiz componentin idsini veriyoruz.

UIComponent root = facesContext.getViewRoot();
UIInput codeComponent = (UIInput)findComponent(root, "ComponentID");

Tags: ,

 
0

JSF Current Component ‘i almak

Posted by Gökhan Şahin on Jun 26, 2012 in JSF, Java, Web

javax.faces.component.UIComponent component = javax.faces.component.UIComponent.getCurrentComponent(FacesContext.getCurrentInstance());

Copyright © 2019 Gökhan Şahin All rights reserved. Theme by Laptop Geek.